In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Powiatowe Centrum
Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie
poprzez budowę bloku operacyjnego

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

E-Świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 24 638 626,91 zł


 10 765 894,68 zł
Całkowita wartość projektu
32 667 702,81 zł
Całkowita wartość projektu
25 000 000,00 zł


 10 listopada 2012
Uroczyste otwarcie PCS

(etap II -
wyposażenie
bloku operacyjnego)

sierpień 2012


Rozbudowa Szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Ogłoszenie o naborze
Czwartek, 08 Styczeń 2015 11:53

      Read more

   POWIAT STASZOWSKI

ogłasza nabór

na opiekunów pracowni e-learningowych

w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim – z wykorzystaniem metod e-learningowych”.

Więcej…
 
Spotkanie w sprawie RPO
Czwartek, 22 Styczeń 2015 11:21

Read moreW dniu 19 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu stanu prac nad szczegółowymi wytycznymi do wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  

Więcej…
 
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego 2014-2020
Środa, 22 Październik 2014 13:19

Read more

SZANOWNI PAŃSTWO!

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego!


     W końcu października br., przekazaliśmy Państwo pod ocenę roboczą wersję ,,Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2014-2020”. Dokument ten, zamieszczony na naszej stronie www.staszowski.eu staraliśmy się napisać ,,własnymi siłami” w szerokiej konsultacji z możliwie jak największym gronem osób sprawujących istotne funkcje w najważniejszych obszarach życia samorządowego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego na terenie ziemi staszowskiej.

Więcej…
 
Kolejna historyczna wystawa podczas konferencji
Wtorek, 20 Styczeń 2015 11:07


Read moreW dniu 13 stycznia br., w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja naukowa pt. „Polskie Państwo Podziemne”. Przybyłych gości serdecznie przywitali burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz jego zastępca dr Ewa Kondek.

Więcej…
 
Staszowski szpital liderem innowacji w 2014 roku
Piątek, 16 Styczeń 2015 11:50

Read moreKapituła konkursu ,,Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014” przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie wyróżnienie w kategorii ,,Innowacyjny Szpital”.

Więcej…
 
V Sesja Rady Powiatu w Staszowie
Piątek, 16 Styczeń 2015 11:54

W dniu 23 stycznia 2015 roku (piątek) o godzinie 09.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się
V Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Więcej…
 
Romuald Garczewski posłem na Sejm RP VII kadencji.
Czwartek, 15 Styczeń 2015 11:13

Read moreW dniu 13 stycznia br., Ro­mu­ald Gar­czew­ski złożył ślubowanie poselskie obejmując tym samym mandat po świę­to­krzy­skim pośle PSL Ja­ro­sła­wie Gór­czyń­skim, który w ostatnich wyborach samorządowych zo­stał wy­bra­ny na pre­zy­den­ta Ostrow­ca Świę­to­krzy­skie­go. Z przyjęcia mandatu po Jarosławie Górczyńskim, w związku z kontynuacją prac w strukturach samorządu województwa, zrezygnował członek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Świętokrzyskiego Ka­zi­mierz Ko­tow­ski.

Więcej…
 
Kampania Społeczna Służby Celnej
Środa, 14 Styczeń 2015 08:38

20150113 Kampania spoleczna

 
Z tegorocznej WOŚP
Poniedziałek, 12 Styczeń 2015 13:05

Read moreW niedzielę, 12 stycznia br., w Staszowie, mimo zimna i wiatru nie zawiedli wolontariusze, jak również i ci, którzy postanowili wesprzeć tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Finał akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, odbył się w odnowionej sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury.

Więcej…
 
Zakończono szkolenia projektowe
Poniedziałek, 12 Styczeń 2015 10:32

Read moreTrwa realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych”. Umowę na realizację zadania z ,,INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o.o. w Krościenku, podpisano Starostwie staszowskim w dniu 26 listopada 2014 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 866 tys. 430 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wynosi 100% jego wartości.

Więcej…
 
Kondolencje
Czwartek, 08 Styczeń 2015 11:24

Józef Kręcisz2

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 129