In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Powiatowe Centrum
Sportowe w Staszowie

Rozbudowa szpitala w Staszowie
poprzez budowę bloku operacyjnego

E-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

E-Świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 24 638 626,91 zł


 10 765 894,68 zł
Całkowita wartość projektu
32 667 702,81 zł
Całkowita wartość projektu
25 000 000,00 zł


 10 listopada 2012
Uroczyste otwarcie PCS

(etap II -
wyposażenie
bloku operacyjnego)

sierpień 2012


Rozbudowa Szpitala w Staszowie poprzez budowę bloku operacyjnego

Szanowni Państwo!
Piątek, 08 Maj 2015 08:28

Read moreSzanowni Państwo!

Pragnę uprzejmie poinformować, że prace nad ,,Strategią Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata: 2014-2020” znalazły się w końcowej fazie, na etapie uzyskania strategicznych ocen i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, odnośnie oddziaływania na środowisko inicjatyw oraz inwestycji zapisanych w Strategii.
    W efekcie bardzo szerokiego włączeniem się w proces tworzenia Strategii zarówno samorządów miejsko-gminnych jak i gminnych powiatu staszowskiego, jednostek organizacyjnych, służb i straży, a także różnych środowisk m.in. zrzeszonych w Fundacjach i Stowarzyszeniach, nadesłano łącznie 166 zadań planowanych do realizacji, które zostały przyporządkowane do 7 Celów Strategicznych, których realizacja warunkuje stopień osiągnięcia Celu Generalnego, a w konsekwencji Wizji Strategii, którą jest: ,,Ziemia staszowska w nurcie europejskich przemian technologicznych i społecznych”.

Więcej…
 
Ratujemy Bizony!!!
Czwartek, 16 Lipiec 2015 12:15

Read moreSzanowni Państwo, pragnę poinformować, że w proces ratowania stada bizonów w Kurozwękach, władze samorządowe powiatu staszowskiego zaangażowały się już od pierwszych dni września 2014 roku. Zostało przeprowadzonych szereg rozmów, także z udziałem Panów Jana Marcina i Michała Popielów, zarówno w Kielcach jak i w Warszawie. Rozmowy, poparte szeregiem pism, miały także miejsce w Biurach Poselskich parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej. Obecnie podajemy najnowsze informacje dotyczące tej jakże przykrej sprawy.

                                    Z poważaniem

                                       Starosta Staszowski

                                         Michał Skotnicki

Więcej…
 
Powiatowe święto plonów w Połańcu
Wtorek, 01 Wrzesień 2015 08:06

Read moreW słoneczną niedzielę 30 sierpnia br., odbyły się Dożynki Powiatu Staszowskiego, zorganizowane wspólnie z Dożynkami Miejsko-Gminnymi w Połańcu. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto od mszy św. koncelebrowanej, odprawionej o godz. 15:00 w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Więcej…
 
Nadleśnictwo Staszów informuje
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 13:18

Nadleśnictwo Staszów informuje, że nie jest w stanie określić wszystkich nieruchomości lasów niepaństwowych, na obszarze gminy Łubnice, Szydłów i Połaniec, gdzie wystąpiły szkody od wiatru, a co za tym idzie wydać decyzji obligującej do ich uporządkowania. Nadleśnictwo będzie wydawać takie decyzje w przypadku zauważenia d-stanów uszkodzonych przy wykonywaniu normalnych zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi lub na konkretne zgłoszenie. W związku z powyższym prosimy o podjęcie działań zmierzających do poinformowania społeczeństwa o konieczności usunięcia szkód ze względów sanitarnych, o czym również jako pełniący nadzór poinformujemy na naszej stronie internetowej. W przypadku lasów uszkodzonych w dużym stopniu, pociągających za sobą pozyskanie drewna przekraczające określony w UPUL rozmiar, konieczne jednak będzie podjęcie działań Starosty w myśl Art. 23 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, z późniejszymi zmianami.

źródło Nadleśnictwo Staszów

Pełna treść pisma

 
Finał projektu pn. „Nowe szanse – nowe możliwości”
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 13:14

Read moreW 2015 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, realizowało projekt pn. „Nowe szanse – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
Udany turniej
Poniedziałek, 31 Sierpień 2015 12:59

Read moreW dniach 23-23 sierpnia br. w Hotelu ,,Chańcza” w Chańczy odbył się międzynarodowy turniej szachowy z udziałem 56 szachistów, m.in. z: Miedzianej Góry, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Krakowa, Niska, Radomia, Tarnobrzega, Olkusza, Rybnika, Rudnika nad Sanem i Janowa Lubelskiego. Byli także zawodnicy z Ukrainy i Jordanii.

Więcej…
 
Z obrad 12. sesji Rady Powiatu w Staszowie.
Piątek, 28 Sierpień 2015 13:43

Read morePosiedzenie odbyło się w dniu 28 sierpnia br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu, zawnioskował o poddanie pod głosowanie kolejnych 3 projektów uchwał, w następujących sprawach:

Więcej…
 
Plecaki dla sześciolatków
Piątek, 28 Sierpień 2015 12:05

Read morePięćdziesięcioro uczniów, którzy rozpoczną niebawem swoją pierwszą naukę w szkołach podstawowych otrzymało plecaki z pełnym wyposażeniem.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE
Piątek, 28 Sierpień 2015 08:56

OGŁOSZENIE
STAROSTA STASZOWSKI

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu
Czwartek, 27 Sierpień 2015 10:52

ue powiat

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na wybór partnerów do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Pełna treść ogłoszenia

Deklaracja współpracy

 
Kolejne inwestycje drogowe w powiecie staszowskim
Środa, 26 Sierpień 2015 12:33

Read moreW dniu 25 sierpnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano trzy umowy dotyczące:
1. „Remontu drogi powiatowej Czajków Północny–Wiązownica Mała, w zakresie: odbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5 m i długości 0,9 km, utwardzenia poboczy o szerokości 2x1 m materiałem kamiennym oraz renowacji odwodnienia tj. oczyszczenia rowu przydrożnego z wymianą uszkodzonych przepustów pod zjazdami. Wartość zadania to 392 tys. zł z czego: 299 tys. zł - dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 46 tys. zł - udział Powiatu Staszowskiego i 46 tys. zł - udział Gminy Staszów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.,

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 149

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.