,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Utworzono: poniedziałek, 01 kwiecień 2019

fotowoltaika ue

 

fotowoltaika z drona

 

 Projekt pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza w celu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu staszowskiego poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

 

Projekt zakłada budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminach Staszów
i Połaniec, zlokalizowanych na terenie powiatu staszowskiego. Zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego” realizowane przez Powiat Staszowski obejmuje budowę 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych, które będą zasilały instalacje elektryczne niżej wymienionych obiektów budowlanych i zostaną zamontowane na ich dachach.

W ramach zadania Powiatu Staszowskiego przewiduje się wykonanie następujących mikroinstalacji:

 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie - mikroinstalacja o mocy 39,87 kW, ilość modułów PV 145 szt.
 2. Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie - mikroinstalacja o mocy 39,87 kW, ilość modułów PV 145 szt.
 3. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu -
  2 mikroinstalacje o mocy 39,87 kW każda, ilość modułów PV 145 szt. w każdej mikroinstalacji.
 4. Starostwo Powiatowe w Staszowie - mikroinstalacja o mocy 39,87 kW, ilość modułów PV 145 szt.
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie – 2 mikroinstalacje
  o mocy 39,60 kW każda, ilość modułów PV 144 szt. w każdej mikroinstlacji.
 6. Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie - 4 mikroinstalacje o mocy 39,87 kW każda, ilość modułów PV 145 szt. w każdej mikroinstalacji.
 7. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - 2 mikroinstalacje o mocy 39,87 kW każda, ilość modułów PV 145 szt. w każdej mikroinstalacji.

Zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Połaniec” realizowane przez Gminę Połaniec obejmuje budowę
7 mikroinstalacji. W ramach zadania Gminy Połaniec przewiduje się wykonanie następujących mikroinstalacji:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu - mikroinstalacja o mocy 33,55 kW, ilość modułów PV 122 szt.
 2. Przychodnia Zdrowia w Połańcu - mikroinstalacja o mocy 6,6 kW, ilość modułów PV 24 szt.
 3. Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - mikroinstalacja o mocy 22 kW, ilość modułów PV 80 szt.
 4. Budynek Świetlicy Środowiskowej w Połańcu - mikroinstalacja o mocy 7,42 kW, ilość modułów PV 27 szt.
 5. Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy - mikroinstalacja o mocy 13,20 kW, ilość modułów PV 80 szt.
 6. Publiczne Przedszkole w Połańcu - mikroinstalacja o mocy 22 kW, ilość modułów PV 80 szt.
 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu - mikroinstalacja o mocy kW 5,5, ilość modułów PV 20 szt.

Minimalna moc każdego panelu fotowoltaicznego to 275 Wp. Łączna moc instalacji, zamontowanych na obiektach wyniesie 628,04 kWp, zaś przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej to 583,07 MWh/rok, co stanowiło będzie łącznie ok. 36% ogólnego zapotrzebowania w/w budynków na energię elektryczną.

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac dla każdej z w/w instalacji: dostawa i montaż konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej – okablowania, inwerterów, rozdzielnic, układów pomiarowych.

Okres realizacji projektu od 2018-12-13 do 2019-12-31

Wartości poprzetargowe:

Wartość projektu ogółem - 2 844 877,17 zł,

Wartość wydatków kwalifikowanych ogółem - 1 832 662,95 zł,

Wartość dofinansowania ogółem - 1 096 665,50 zł (co stanowi 59,84 % wydatków

kwalifikowanych),

Wartość zadania Powiatu Staszowskiego - 2 340 700,17 zł,

Wartość dofinansowania dla Powiatu Staszowskiego - 902 311,41 zł,

Wartość zadania Gminy Połaniec - 504 177,00 zł,

Wartość dofinansowania dla Gminy Połaniec - 194 354,09 zł,

W ramach Projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki kluczowe

Wskaźnik produktu

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa dla Projektu
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

20,00 szt.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa dla Projektu
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

784,22 tony równoważnika

CO2

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]

583,07 MWhe/rok

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]

0,63 MWe

 

  

 

Więcej artykułów

http://staszowski_old.eu/index.php/3326-odbiory-koncowe-inwestycji-fotowolotaicznych-w-gminie-polaniec

http://staszowski.eu/index_old.php/3316-inwestycje-fotowoltaiczne-powiatu-na-ukonczeniu

http://www.staszowski.eu/index_old.php/3195-o-realizacji-projektu-fotowoltaiki

http://www.staszowski.eu/index_old.php/3140-dla-ochrony-srodowiska-i-oszczednosci-wydatkow-2

http://www.staszowski.eu/index_old.php/3056-podpisano-umowe-na-instalacje-fotowoltaiczna

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech