Kolejny udany plener malarski

phoca thumb l 19Już od 15 lat, miesiące wakacyjne są okresem realizacji inicjatyw we współpracy Starostwa staszowskiego z miastem Winnica na Ukrainie. Do kalendarza imprez, od 2008 roku, na stałe wpisano polsko-ukraiński plener malarski, w tym roku zrealizowany w dniach 2 – 10 lipca, także z udziałem uczniów i opiekunów z powiatu rawskiego.

W spotkaniu młodych malarzy w Staszowie, udział wzięło 35 osób. Goście, jak zwykle zamieszkali w Internacie Zespołu Szkół, przy ul. Koszarowej 7. W czasie pracowitych 9 dni, powstało 25 prac malarskich, przedstawiających zabytki i pejzaże ziemi staszowskiej, rawskiej i winnickiej, m.in.: kościoły w Staszowie i Niekrasowie, zabytki Szydłowa i Kurozwęk, pałace i dwory powiatu rawskiego, a także znane z trylogii zamki w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu i Niemirowie. W uroczystym zakończeniu pleneru uczestniczył, m.in. zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce, radca minister Wołodymyr Baczynśki, który serdecznie podziękował władzom powiatu staszowskiego za realizację cennych inicjatyw na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy narodami polskim i ukraińskim. Ambasador Wołodymyr Baczynśki, wręczył w dowód uznania staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu i wicestaroście Tomaszowi Fąfarze, zaproszenia na uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, który odbędzie się w dniu 4 września br., w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Malarskie spotkanie młodzieży i ich opiekunów, było znakomitą okazją nie tylko do wymiany artystycznych doświadczeń, ale także i wzajemnego poznania się. W kalendarzu zajęć, jak co roku, przewidziano wycieczki, m.in. do Krakowa, Kielc, Łańcuta, Sandomierza, Krzyżtoporu, Szydłowa i na Święty Krzyż. Do zobaczenia za rok.

                            Tekst: Jan Mazanka
                             Foto: Józef Juszczyk i Jan Mazanka

  

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png