Życzenia od przyjaciół z Ukrainy

Z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, na ręce starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, nadeszły życzenia od przyjaciół z Obwodu Winnickiego na Ukrainie, dla władz samorządowych powiatu i mieszkańców ziemi staszowskiej. Powinszowania i gratulacje nadesłali: Sergij Tatusjak - przewodniczący Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, a także, wymownie i symbolicznie, Julia Monchak – naczelnik Wydziału ds. Turystyki i Młodzieży ze współpracownikami z Urzędu Miasta Winnica, z którymi corocznie realizujemy kilka projektów i inicjatyw.

życzenia z Winnicy 11.11 1

życzenia z Winnicy 11.11 2

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png