Z wizytą u mołdawskich przyjaciół

phoca thumb l 2Na zaproszenie przewodniczącego powiatu Dondiuszany w Republice Mołdowy Viktora Kiriaka, 11 czerwca br., z jednodniową wizytą na ziemi dondiuszańskiej przebywała 37 – osobowa delegacja Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, na czele ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem Chylą. Oprócz radnych powiatu staszowskiego, w skład delegacji wchodzili także: naczelnicy Wydziałów w Starostwie staszowskim, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy centrów kultury, a także przedsiębiorcy.


    Wizyta była kontynuacją współpracy, jaką powiat staszowski rozpoczął z powiatem dondiuszańskim w kwietniu 2014 roku, kiedy to ówcześni starostowie podpisali w kurozwęckim pałacu, stosowne porozumienie o wzajemnych kontaktach i realizacji obopólnie korzystnych inicjatyw.
    Mołdawianie, już na samym początku wizyty, zgotowali nie lada niespodziankę, rozpoczynając program pobytu polskich gości od miejsca śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, obecnie wieś Bieriezowska, gdzie stoi ponad 8-metrowy obelisk. Napis na tablicy, umieszczony w językach: mołdawskim i polskim głosi: ,,W tym miejscu 6 października 1620 roku zginął hetman wielki koronny Stanisław Żołkiewski. Syn Jan wystawił, w 1621 roku ten pomnik, który przetrwał do 1845 roku. Dzięki miejscowemu społeczeństwu, Komitetowi i Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości z Warszawy, pomnik odbudowano w latach 1908 – 1912. Staraniem Ośrodka Polskiego Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Ambasady Polskiej w Kiszyniowie, z Funduszów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono konserwację w 2003”.
    W programie pobytu znalazły się także wizyty w nowocześnie prowadzonych sadach i plantacjach malin oraz w przechowalni owoców. Polskim gościom pokazano również największy w Mołdowie Park, który w latach 1901 – 1904 założono w miejscowości Taul, w powiecie dondiuszańskim. Park, w którym rośnie ponad 150 różnych gatunków drzew, w tym ponad 100 egzotycznych, jest aktualnie poddany gruntownej rewitalizacji.
    Pod koniec wizyty starosta staszowski Michał Skotnicki i przewodniczący powiatu Dondiuszany Viktor Kiriak, podpisali protokół do porozumienia z 13 kwietnia 2014 roku o woli dalszej współpracy między organami władzy samorządowej, organizacjami społecznymi, polonijnymi i stowarzyszeniami, jak również strukturami biznesowymi. Polskim gościom dane było wysłuchać koncertu miejscowej młodzieżowej orkiestry dętej, którą starosta Michał Skotnicki zaprosił na występy w czasie tegorocznych Dożynek Powiatowych, które wspólnie ze Świętem Śliwki, odbędą się w dniach 27-28 sierpnia br. w Szydłowie. Nieco wcześniej, w dniach od 3 do 9 lipca br., sześcioro uczniów z dondiuszańskich szkół, wraz opiekunem, weźmie udział w polsko-ukraińsko-mołdawskim plenerze malarskim, jaki zorganizowało Starostwo staszowskie.
    Po zakończeniu pobytu na gościnnej ziemi mołdawskiej, na trasie delegacji znalazły się jeszcze: Chocim, Kamieniec, Lwów i Okopy Świętej Trójcy, a także wieś Dźwinaczka, gdzie swoje ostatnie lata życia spędził polski święty, arcybiskup Metropolita Warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński. Wszystkie koszty pobytu na Ukrainie i w Mołdawii, uczestnicy delegacji pokryli z własnych funduszy.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png