Gość z Kijowa z wizytą w Staszowie

Anfilow RuslanW dniu 24 lutego br., Rusłan Anfiłow - asystent przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Vołodymyra Grojsmana, w drodze powrotnej z Warszawy do Kijowa, złożył kilkugodzinną wizytę w powiecie staszowskim, podczas której spotkał się ze starostą Michałem Skotnickim i wicestarostą Tomaszem Fąfarą. Spotkanie było okazją do wysłuchania wiadomości dotyczących aktualnej sytuacji na Ukrainie, od osoby będącej bardzo blisko aktualnych kręgów władzy w Kijowie.

Rusłan Anfiłow, którego współpraca z powiatem staszowskim rozpoczęła się w 2008 roku, jeszcze za jego urzędowania w Winnicy, szczegółowo opisał złożoność sytuacji we wschodnich obwodach i jej dramatyzm wynikający z prowadzonych tam działań wojennych. Stronę polską interesował także aktualny stan realizacji reformy samorządowej, zapowiedzianej przez premiera Arsenija Jaceniuka w połowie 2014 roku, a rozpoczętej w pierwszych miesiącach ubiegłego roku.
    Gość z Kijowa przekazał serdeczne podziękowanie władzom powiatu staszowskiego za kształcenie w szkołach ponadgimnazjanlych aktualnie 34 uczniów z Winnicy i obwodu winnickiego, a także wyraził swoją wdzięczność pod adresem całego kraju i Polaków, za otwartość na potrzeby przeciętnych Ukraińców, w szczególności uczniów i studentów. Pod koniec rozmowy starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował Rusłana Anfiłowa o dwóch projektach dotyczących tegorocznej współpracy z Ukrainą, jakie powiat złożył w Senacie RP i w Muzeum Kultury Polskiej. Rozstrzygnięcie obydwu konkursów powinno nastąpić w terminie, do połowy marca br.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

Anfilow Ruslan

Podczas spotkania, od lewej: wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki i Rusłan Anfiłow - asystent przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Vołodymyra Grojsmana.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png