Wizyta dyrektora z Ukrainy

phoca thumb l 1W dniu 1 lutego br., podczas wizyty w Starostwie staszowskim dyrektora Polskiej Szkoły Niedzielnej przy Kongresie Polaków Podola w Winnicy Jana Glinczewskiego, omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy powiatu z tą placówką, w szczególności dotyczące założeń dwóch wniosków do programów dotacyjnych: Senatu RP pn. ,,Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2016” oraz do programu ,,Patriotyzm jutra”, będącego w gestii Muzeum Historii Polski.


    Wśród wnioskowanych beneficjentów po stronie ukraińskiej znalazł się, m.in. chór ,,Kwiat Podola” działający przy Polskiej Szkole Niedzielnej, z którą powiat staszowski współpracuje nieprzerwanie od 2002 roku. W programie wniosków zaplanowano zakup dwóch kompletów strojów: opoczyńskich i podhalańskich oraz poszerzenie repertuaru chóru o pieśni i tańce z tych regionów Polski. W obydwu projektach założono również udział 3 szkół ukraińskich z: Winnicy, Uładówki i Gontiwki, w których kultywuje się pamięć o Polakach zasłużonych w minionych wiekach dla Podola, są wśród nich: hr. Jan Nepomucen Potocki, hr. Remigiusz Grocholski, Ignacy Jan Paderewski, senator RP Joachim Wołoszynowski, Stanisława z Kosseckich-Deskurowa - matka ks. kard. Andrzeja Deskura i Anna z Chodkiewiczów-Pruszyńska – matka Ksawerego Pruszyńskiego. Wśród efektów projektu ,,senackiego” zapisano, m.in. wydanie książki poświęconej w/w postaciom, która ukaże się w językach: polskim i ukraińskim.
    Zaplanowano również koncerty chóru ,,Kwiat Podola” w powiecie staszowskim, a także rywalizację Zespołów Szkół w Staszowie z podobnymi placówkami w Winnicy, do czego posłużą konkursy tematyczne dla uczniów kształcących się w zawodach kucharza i fryzjera. Konkursy, oprócz stworzenia możliwości rywalizacji, mają również na celu wymianę doświadczeń oraz podniesienie na wyższy poziom kształcenia w tych zawodach. Wartość obydwu projektów opiewa na kwotę 235 tys. zł, z czego obowiązkowe 10% środków własnych pochodzić będzie z budżetu powiatu staszowskiego, tj. wnioskodawcy projektów. Obydwa konkursy mają być rozstrzygnięte do końca marca br.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png