Ukraińscy goście z wizytą u starosty

phoca thumb m 3W dniu 27 lipca br., w Starostwie staszowskim, wizytę złożyli przedstawiciele władz samorządowych zaprzyjaźnionej w powiatem Winnicy: Julia Monczak - naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miejskim Winnicy oraz Andrii Kavunets - członek Rady Obwodu Winnickiego, pełniący jednocześnie funkcję  przewodniczącego Stowarzyszenia ,,Centrum Informacyjne-Społeczność Winniczyzny”, które jest partnerem powiatu staszowskiego w aktualnie realizowanym projekcie pt. ,,Tajemnicze podróże z Janem Potockim, w 200. rocznicę jego śmierci”.

Realizacja projektu, jaki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, rozpoczęła się w połowie kwietnia, m.in. od zbierania materiałów do 8 referatów, które zgodnie z regulaminem programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży NCK w Warszawie, muszą być nieodłączną częścią każdego zadania i spełniać swoją misję edukacyjną.
    Podczas spotkania rozmawiano o obecnie realizowanych zadaniach projektowych, jak również o aktualnej sytuacji na Ukrainie wynikającej z konfliktu wojennego z Rosją, jak również z wdrażania trudnej reformy samorządowej. Ukraińscy goście z uwagą słuchali polskich doświadczeń z tego obszaru, którymi dzielili się z nimi starostowie powiatu, próbując na gorąco odnieść je do obecnej rzeczywistości w swoim kraju. Goście z Winnicy, łącznie 37 uczniów i 4 nauczycieli, przebywać będą w Staszowie do 4 sierpnia. Wspólnie z podobną grupą uczniów i nauczycieli staszowskich szkół, realizować będą program projektu, którego bohaterem jest chyba najbardziej ekstrawagancji przedstawiciel rodu Potockich, który 200 lat temu gospodarował na znacznej części ziemi staszowskiej, przyczyniając się, podobnie jak jego synowie i wnukowie, do istotnego jej rozwoju.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png