Szanowni Państwo

    Pragniemy Wszystkim Państwu, zainteresowanym ziemią staszowską, zaprezentować nie tylko wielowiekowy dorobek kulturowy i piękno przyrody powiatu staszowskiego, ale także osiągnięcia minionych 2 dekad, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego.
    Mamy nadzieję, że uda nam się, choćby w części, pokazać aktualne oblicze powiatu staszowskiego, zarówno jego specyfikę gospodarczą i infrastrukturę, jak również najcenniejsze zabytki oraz atrakcje przyrodnicze.
    Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 926 km2 i liczy 74 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem jednostek samorządowych, 5 miast i gmin: Staszów, Połaniec, Osiek, Szydłów i Oleśnica oraz 3 gminy: Bogoria, Łubnice i Rytwiany. Dwie gminy: Szydłów i Oleśnica odzyskały prawa miejskie w dniu 1 stycznia br., tracąc je 150 lat temu.
    Nawet najlepsza fotografia czy opis nie oddadzą wiernie życzliwego klimatu i gościnnej atmosfery ziemi staszowskiej, do zwiedzania której najserdeczniej Państwa zapraszamy.

herby gmin razem

 

logo 20 lat powiatu

 

W roku 2018, obchodziliśmy nie tylko 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 20. rocznicę utworzenia powiatów. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich obszarach jak: edukacja publiczna w szkołach ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia na szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo obywateli i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna. Konsekwentna realizacja zadań w czasie kolejnych kadencji samorządu powiatu staszowskiego, w wyżej wymienionych obszarach, przyniosła spodziewane efekty, które na trwałe zmieniły oblicze powiatu i warunki życia jego mieszkańców. Niewątpliwie, podejmowaniu kolejnych wyzwań na przestrzeni minionych lat, sprzyjał fakt przystąpienia Polski, z dniem 1 maja 2004 roku, do struktur Unii Europejskiej, co umożliwiło skorzystanie z funduszy wspólnotowych przy finansowaniu inwestycji powiatowych, także tych związanych z likwidacją skutków 2 powodzi, jakie nawiedziły ziemię staszowską w 2001 i 2010 roku.

11

Starostwo Powiatowe w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7. Rozbudowa budynku w okresie ostatnich lat umożliwiła zgromadzenie wszystkich Wydziałów w jednym miejscu.
Tu w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą, pok.30, tel. 15 866 50 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., otrzymacie Państwo szereg informacji i publikacji o powiecie, zarówno dotyczących jego historii jak i czasu obecnego.

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU
    

OŚWIATA

W ramach reformy administracyjnej kraju w 1999 roku, utworzony powiat staszowski stał się organem prowadzącym dla 5 szkół ponadgimnazjalnych. Tak było do 2007 roku, kiedy Zespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym, przeszedł pod opiekę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 1999 roku w szkołach ponadgimnazjalnych kształciło się 5 050 uczniów w 158 oddziałach. Obecnie, w roku szkolnym 2018/2019, naukę pobiera 2 141 uczniów w 80 oddziałach. Działania oświatowe szkół uzupełniane są przez następujące jednostki: Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie z filią w Połańcu, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, a także Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie. Bardzo ważną rolę w realizacji zadań oświatowych pełni Internat Zespołu Szkół, który jest nie tylko drugim domem dla ponad 80 uczniów w ciągu roku szkolnego, ale także miejscem zakwaterowania dla młodzieży i osób dorosłych realizujących różne inicjatywny podczas wakacji. Przejęte przez powiat staszowski, w wyniku reformy administracyjnej, budynki i obiekty szkolne wymagały dużych inwestycji, rozbudowy i poważnych remontów. Wartość wykonanych zadań w latach 1999 – 2018, na rzecz poprawy warunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wyniosła ogółem ponad 150 mln zł, łącznie ze środkami na likwidację skutków powodzi w 2001 roku na ul. Koszarowej. W celu dostosowania kształcenia do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i potrzeb rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadzano nowe kierunki kształcenia, m.in. w zawodach: informatycznych, budowlanych mechanicznych, logistycznych i gastronomicznych. Szkoły prowadzone przez powiat staszowski realizują wiele projektów unijnych i krajowych. W minionych 20 latach z kształcenia zawodowego w krajach zachodnich, podczas 48 wyjazdów, skorzystało ogółem 780 uczniów, wzbogacając nie tylko swoje umiejętności związane z kształceniem w obranym zawodzie, ale także poszerzając swoją wiedzę o innych społecznościach i kulturach. Podobnie na kierunku wschodnim, w realizacji wspólnych projektów z Ukrainą i Mołdawią, w minionym dwudziestoleciu wzięło udział łącznie ponad 2200 uczniów i około 150 nauczycieli, a także blisko 300 samorządowców i przedsiębiorców.

001

Kompleks budynków i boisk Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

002

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

003

Główny budynek Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

004

Internat Zespołu Szkół, z którego korzysta 80 uczniów wszystkich staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, wśród nich 45 uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie, z którym powiat staszowski współpracuje nieprzerwanie od 2002 roku.

005

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie CKP umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach, m.in.: technik pojazdów samochodowych, technik budowlany, elektromechanik samochodowy, blacharz samochodowy, stolarz.

006

        Stacja Diagnostyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

007

Na stolarni Centrum Kształcenia Praktycznego.

008

Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.


SPORT

Ważnym obiektem jest Powiatowe Centrum Sportowe, inwestycja za ponad 25 mln zł, z którego korzystają nie tylko uczniowie szkół wszystkich szczebli ziemi staszowskiej, ale także osoby dorosłe. W skład kompleksu wchodzi pełnowymiarowa hala sportowa oraz 2 pływalnie, 60-metrowa zjeżdżalnia, jacuzzi i sauna. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jest również w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny, programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do rodzin wielodzietnych. Przy PCS działa także Stowarzyszenie „Centrum Sport i Rekreacja”, które realizuje szereg inicjatyw, w tym programów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest także organizatorem zawodów ogólnopolskich w pływaniu i w zapasach, prowadząc w tych dyscyplinach
dwie sekcje sportowe.

009

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie zostało oddane do użytku w listopadzie 2012 roku.

010

Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m i głębokości od 1,35 do 1,8 metra, z 6 torami pływackimi.

011

Na głównym boisku PCS rozgrywane są zawody w różnych dyscyplinach, m.in. ,,Puchar Kadetów w Zapasach w Stylu Wolnym”, kwiecień 2018 roku.

012

W dniu 21 listopada 2018 roku w Powiatowym Centrum Sportowym otwarto siłownię, w której znajdują się, m.in.: maszyny do wszechstronnego kształtowania masy mięśniowej, ławki do ćwiczeń brzucha i grzbietu. Wśród akcesoriów treningowych strefy siłowej znalazły się: zestawy hantli, obciążników, gryfów, maty fitness, zestaw piłek medycznych oraz poręcze do ćwiczeń. Strefa aerobowa (cardio) została wyposażona, m.in.: w bieżnie elektryczne, rowery do ćwiczeń, urządzenia eliptyczne (cross trainer) oraz ergometr wioślarski.

 

SZPITAL POWIATOWY

Jednym z najważniejszych zadań powiatu jest zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom ziemi staszowskiej na szczeblu szpitala powiatowego. Staszowski szpital, od 1998 roku funkcjonujący pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, to największa placówka opieki medycznej w regionie. Szpital posiada w swej strukturze 13 Oddziałów Szpitalnych, 18 Poradni Specjalistycznych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Rocznie hospitalizuje ponad 20 tys. pacjentów, a także wykonuje około 4 000 zabiegów operacyjnych. Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie oraz spełnianie wysokich standardów leczenia, wymaga ciągłej modernizacji i rozwoju. Na bieżąco remontowane są poszczególne oddziały szpitalne i wymieniany jest sprzęt medyczny. W ciągu minionych 20 lat, kwota przeznaczona na inwestycje w staszowskim szpitalu to ponad 64 mln zł, w tym ponad 80% pozyskana z funduszy unijnych. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat to m.in.: budowa nowoczesnego Bloku Operacyjnego, kapitalne remonty kolejnych Oddziałów Szpitalnych i Poradni Specjalistycznych, uruchomienie całodobowego lądowiska dla helikopterów LPR, termomodernizacja budynków szpitala oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych, a także zakup sprzętu medycznego i nowych ambulansów. Z początkiem 2018 roku, rozpoczęto realizację kolejnych 2 zadań: rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, o wartości 7,5 mln zł, a także dobudowy 5-kondygnacyjnego pawilonu łóżkowego, o wartości 4 mln 193 tys. zł.

 

013

Staszowski szpital każdego roku hospitalizuje ponad 20 tys. pacjentów i wykonuje blisko 4 000 zabiegów operacyjnych.

014

Obecnie, z początkiem 2018 roku, rozpoczęto realizację kolejnego zadania o wartości ponad 7 mln zł, dotyczącego rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także dobudowy 5-kondygnacyjnego pawilonu łóżkowego, o wartości 4 mln 193 tys. zł.

 

DROGI POWIATOWE

    Powiat staszowski zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 480 km, w ciągu których znajdują się 34 obiekty drogowe. Zadania inwestycyjne oraz związane z bieżącym utrzymaniem realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie. W okresie ostatnich 20 lat na drogach powiatowych, przebudowano, wyremontowano i odnowiono nawierzchnię na odcinkach o łącznej dł. 445 km, co stanowi 92% stanu posiadanych dróg. Przebudowano także trzy obiekty mostowe, a łączna wartość wykonanych robót, to prawie 153 miliony złotych. Środki na realizację tych inwestycji pochodziły między innymi z: budżetu powiatu staszowskiego, budżetu państwa, z funduszy Unii Europejskiej, a także od gmin powiatu staszowskiego, na których terenie inwestycje były realizowane. Równie znaczącym i ambitnym zadaniem, o wartości 19 mln 700 tys. zł, jest rozpoczęta w maju 2017 roku, po blisko 7-letnim okresie planowania i konsultacji społecznych, budowa I etapu południowo-zachodniego odcinka obwodnicy Staszowa. Długość obwodnicy wynosi 4,8 km, a w jej ciągu znajduje się most na rzece Czarnej o długości 100 m i 4 ronda. Ale na tym nie koniec, w marcu 2018 roku, Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie, przekazały Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełną dokumentację budowy II etapu obwodnicy Staszowa, o długości 1,5 km łączącego drogi wojewódzkie nr 764 Staszów-Raków i nr 757 Staszów-Opatów. W minionych 20 latach zrealizowano także kilka znaczących inwestycji na drogach wojewódzkich, bardzo ważnych dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jak również sprzyjających rozwojowi gospodarczemu powiatu staszowskiego. We wszystkich zadaniach swój udział miał powiat staszowski, zarówno finansowy jak też merytoryczny w opracowaniu koncepcji, planów czy uzyskaniu decyzji środowiskowych. Najbardziej znaczącą inwestycją o wartości 325 mln 460 tys. zł była niewątpliwie budowa mostu na Wiśle koło Połańca wraz z drogami dojazdowymi. Z ideą budowy mostu na Wiśle koło Połańca, na początku 2003 roku, wystąpiły wspólnie władze samorządowe powiatów: staszowskiego i mieleckiego.

015

Ponad 90 % z 480 km dróg powiatowych posiada nową nawierzchnię, jak droga z Wilkowej do Łubnic.

016Inwestycje na drogach powiatowych realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych, a także z udziałem własnym powiatu staszowskiego i gmin przez teren których prowadzą. Wyremontowana droga powiatowa w Brodach, gmina Oleśnica.

017

Wyremontowana droga powiatowa w Sztombergach, gmina Staszów.

018

Droga powiatowa z Kurozwęk do drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Kielce.

019

Odbudowany most na rzece Korzenna w gminie Bogoria.

020

Z ideą budowy mostu na Wiśle koło Połańca, na początku 2003 roku, wystąpiły wspólnie władze samorządowe powiatów: staszowskiego i mieleckiego.

021

W listopadzie 2014 roku, most o długości 955 m został oddany do użytku.

022

Droga wojewódzka nr 765 relacji Staszów – Osiek.  We wrześniu 2014 roku zakończono remont odcinka o długości 17 km.

023 1

Droga wojewódzka nr 765 Osiek - Chmielnik z obwodnicą Kurozwęk, inwestycja w której powiat staszowski miał własny wkład w obszarze planowania i konsultacji.

023 2

Etap nr II obwodnicy Staszowa w budowie, w środku ul. Ogledowska, droga wojewódzka nr 765 Staszów-Chmielnik.

024

Obwodnica Staszowa w budowie, połowa 2018 roku, odcinek etapu I od ul. Kościuszki do ul. Krakowskiej, z lewej: droga serwisowa.

025

Realizacja budowy obwodnicy Staszowa wymagała wykonanie wykopu o głębokości 15 m i długości ponad 500 m we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej.

026

W dniu 15 grudnia 2018 roku, dzięki sprzyjającej pogodzie, na odcinku 2A od ul. Oględowskiej do mostu na Czarnej, położono ostatnią ścieralną warstwę asfaltu.

027
O połowy grudnia 2018 roku, wszystkie 4 ronda są oddane do użytku ,,na okrągło” bez sygnalizacji świetlnej ograniczającej ruch. Rondo nr 4 w Radzikowie, w ciągu dw. 764 Staszów-Raków.

028

Rondo nr 3, w ciągu dw. 765 Staszów-Chmielnik.

029

Rondo nr 2 na ul. Krakowskiej, w ciągu dw. 757 Staszów-Stopnica.

030

Rondo nr 1 na ul. Krakowskiej.

031

W dniu 20 grudnia 2018 roku, na moście przez rzekę Czarną trwa zbrojenie płyt przejściowych, desek gzymsowych, krawężników i kap chodnikowych. Wykonywana jest także izolacja pod nawierzchnię kap chodnikowych.

 

OPIEKA SOCJALNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Centrum swoją działalnością obejmuje obszar powiatu staszowskiego.
Celem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodzin zastępczych i biologicznych, ochrony zdrowia psychicznego, pomocy ofiarom przemocy domowej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy cudzoziemcom.

Centrum realizuje określone ustawami zadania Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

1. Pomocy społecznej – umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, oraz której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
2. Prowadzi Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Osobom z Kryzysie udzielając specjalistycznej pomocy psychologicznej, socjalne i prawnej.
3. Pieczy zastępczej - organizuje pieczę zastępczą dla małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniejako organizator zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe, dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.
Przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.
4. Przyznaje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie.
5. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polegających na udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: turnusów rehabilitacyjnych, do likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania, do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, do zaopatrzenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
6. Realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dot. udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacania za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Włączenie Społeczne i Walka z ubóstwem, skierowane do osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz rodziców zastępczych.
Usługi prowadzone są poprzez udzielanie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz usług świadczonych w ramach mieszkania wspomaganego – chronionego.
Realizuje wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.

033

Warsztaty z psychologiem dla rodzin zastępczych.

035

Spotkanie rodzin zastępczych – grupa wsparcia.

036

Spotkanie rodzinne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami sprzężonymi.

037

Zajęcia edukacyjno-krajoznawcze dla rodzin zastępczych i wychowanków w Krynicy Zdrój.

038

Trening komputerowy dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

039

Trening kulinarny dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

041

Trening ogrodniczy dla osób niepełnosprawnych realizowany w mieszkaniu treningowym.

032

 Zajęcia rodzin zastępczych z psychologiem realizowane w ramach warsztatów wyjazdowych wzmacniania więzi rodzinnych – Zakopane.

043

Zajęcia edukacyjno- krajoznawcze dla rodzin zastępczych i wychowanków w Zakopanem.

 

INFORMACJE GOSPODARCZE

Od szeregu stuleci ziemia staszowska była regionem rolniczym z drobnym przemysłem, opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych i manufakturach.
W ostatnim pięćdziesięcioleciu, rozwój regionu staszowskiego oparty był na wydobyciu siarki w Grzybowie, zapoczątkowanym w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mniej więcej w tym samym okresie, bo w 1971 roku, zapadła decyzja o budowie Elektrowni w Połańcu, która szybko stała się inwestycją wiodącą na terenie obecnego powiatu.
W wyniku procesów restrukturyzacyjnych trwających od początku lat dziewięćdziesiątych, w gospodarce powiatu dominują obecnie średnie i mniejsze zakłady pracy, obok kilku strategicznych pracodawców do których należą, m.in.: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Ena Elektrownia Połaniec S.A., Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Ekoplon S.A w Grabkach Dużych, Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa ,,Dylmex”, PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronionej, Bank Spółdzielczy w Staszowie. Na inwestorów czekają dwa obszary inwestycyjne, na terenie miasta i gminy Staszów – około 15 ha oraz miasta i gminy Połaniec – blisko 60 ha.

12

Siarka granulowana, jeden z produktów ,,Siarkopolu”.

13

 Enea Elektrownia Połaniec S.A., widok z mostu na Wiśle.

14

Ręczna produkcja wyrobów Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, jest gwarancją ich najwyższej jakości.

15

Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak znane są w kraju i za granicą z produkcji szkła kolorowego.

16

Restauracja ,,Zakątek Świętokrzyski” w kompleksie Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.

17

Obok restauracji ,,Piramida Widokowa”, mieszcząca sale wystawiennicze oraz sale bankietowe na ponad 300 osób.

18

Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Grabkach Dużych, część zakładu.

19

Główny magazyn Ekoplonu.

20

PPHU ,,SUBOR” posiada 28-letnie doświadczenie w produkcji odzieży P.POŻ/BHP. Sklep firmowy PPHU „SUBOR”.

21

PPHU ,,SUBOR” zatrudnia ponad 150 osób.

22

PPHU ,,SUBOR” specjalizuję się w produkcji mundurów i odzieży ochronnej dla policji i straży pożarnej.

23

Bank Spółdzielczy w Staszowie, swoje usługi poleca od 1899 roku.

24

Jednym z głównych pracodawców w powiecie staszowskim jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie stale zatrudniający około 700 osób.

 

Rolnictwo ziemi staszowskiej.

Powiat posiada zróżnicowane warunki do produkcji rolnej. W ogólnej powierzchni użytków rolnych grunty orne stanowią 80,4%, użytki zielone 17,2%, sady 2,4%. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,45 ha. W ostatnich latach, we wszystkich gminach ziemi staszowskiej, nastąpił szybki rozwój uprawy warzyw pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina Szydłów, gdzie powierzchnia sadów, głównie śliwkowych, wynosi ponad 1100 ha. Wraz z regionem sandomierskim, powiat staszowski stanowi znaczącą bazę surowcową owoców i warzyw dla przemysłu spożywczego. Tradycyjnie od pokoleń wiele gospodarstw nastawionych jest na produkcję trzody chlewnej oraz bydła mięsnego, głównie w gminach: Łubnice i Osiek.

25

Urodzajne nadwiślańskie mady w gminie Łubnice.

26

Pola uprawne i użytki zielone w okolicach Strzegomia w gminie Osiek.

27

Powierzchnia sadów śliwkowych w Szydłowie wynosi ogółem ponad 1 100 ha i z każdym rokiem ulega zwiększeniu.

28

W szydłowskich sadach przeważają śliwy różnych odmian, chociaż szydłowscy sadownicy produkują także: jabłka, gruszki, morele, czereśnie i wiśnie. Coraz więcej jest nasadzeń borówki amerykańskiej.

 

Połaniecka oferta inwestycyjna

Na terenie miasta i gminy Połaniec znajduje się pięć obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 130 ha. Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania kapitału.

Największy obszar – „C” o powierzchni około 50 ha, zlokalizowany przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, podzielony jest na 10 działek z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z możliwością usytuowania usług, w tym budynków biurowych. Wyposażony we wszystkie media, wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz parkingami. W sąsiedztwie obszaru „C” znajduje się dodatkowy obszar „C1” o pow. około 40 ha, którego grunty Gmina sukcesywnie wykupuje.
Drugi obszar – „B” o pow. około 8 ha położony przy drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec, również w pełni uzbrojony, dostosowany pod wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową oraz dystrybucję towarów. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej „B” zlokalizowane są dwa obszary: „B1” i „B2”, o łącznej powierzchni około 6 ha. Obecnymi właścicielami gruntów są osoby fizyczne oraz Gmina Połaniec. Urząd w tym rejonie systematycznie prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec.  
Kolejny obszar „A”  o pow. około 2,2 ha przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, w pełni uzbrojony, przeznaczony jest pod usługi i handel detaliczny. Wokół tego obszaru znajdują się tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, usługi publiczne i komercyjne, zabudowę mieszkaniowo – usługową oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące. Obszar - „D”  o powierzchni około 43 ha położony w miejscowości Brzozowa, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W tym rejonie Urząd również systematycznie prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec. Ostatni obszar - „E” liczący około 30 ha położony w miejscowości Rudniki, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową, w tym związaną z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.
Kompleksowe tereny inwestycyjne stworzone przez Miasto i Gminę Połaniec zostały trzykrotnie nagrodzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu prestiżowym wyróżnieniem "Grunt na medal": w 2012 roku dla obszaru B, w 2014 roku dla obszaru  C oraz w 2018 roku dla obszaru  D.
Dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja tuż przy drodze wojewódzkiej i krajowej, z mostem drogowym przez Wisłę  i szybkim dostępem do autostrady A4 oraz bliskość bocznicy kolejowej i bezkolizyjne zjazdy, co zapewni przedsiębiorcom doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia.
Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych wsparcie na każdym etapie inwestycji. Rozpoczynając działalność, przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi z tytułu pomocy regionalnej oraz ulgi lokalne. Miasto i Gmina Połaniec udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości do 5 lat w ramach pomocy de minimis. Ponadto tworzona jest Baza Danych Wszystkich Zawodów, wskazując tym samym potencjalnym inwestorom, wysoki potencjał pracowniczy  dostępny w naszym regionie.
Nieograniczonym możliwościom rozwoju sprzyja atrakcyjność samego regionu, w tym doskonałe warunki do rekreacji i turystyki, świetnie przygotowana baza oświatowa z kompleksem żłobkowo-przedszkolnym, szkołami oraz nowoczesnymi obiektami sportowymi.

                        Tekst i foto: Urząd Miasta i Gminy Połaniec

 

polaniec 1

Połaniecki Rynek z ,,lotu ptaka”.

polaniec 2

Panorama Połańca, fragment.

polaniec 3

Centrum Basenowo-Rekreacyjne w Połańcu.

polaniec 4

Obszary Inwestycyjne: B, B1 i B2 w Połańcu.

polaniec 5

Obszar Inwestycyjny C1 w Połańcu.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech