RSS
Back
W czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak,  wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i reprezentujący wykonawcę robót prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
Długość wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca wynosi 1 032 m, a wartość inwestycji to: 507 tys. 752 zł.
W Woli Wiśniowskiej, podczas odbioru remontu drogi powiatowej nr 0791T, od lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak,  burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., wicestarosta staszowski Leszek Guzal, zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.
Długość wyremontowanego odcinak wynosi 1 100 m, a wartość inwestycji: 359 tys. 124 zł.
W Kolonii Pęcławskiej, w czasie odbioru remontu drogi powiatowej nr 0787T, od lewej: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Bernyś, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk, prokurent Tomasz Dyl, wicestarosta staszowski Leszek Guzal i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak.
Długość wyremontowanego odcinka wynosi 1 400 m, a wartość inwestycji: 204 tys. 896 zł.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech