RSS
Back
Sesję rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, w towarzystwie wiceprzewodniczącego: Romualda Zgrzywy i Stanisława Batóga.
Starosta staszowski Józef Żółciak, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, złożył gratulacje przewodniczącemu Rady Grzegorzowi Rajcy, z tytułu nominacji jego osoby na zastępcę świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Do gratulacji i życzeń starosta Józef Żółciak, dołączył okolicznościowe pismo.
Przewodniczący Rady, bryg. Grzegorz Rajca, serdecznie podziękował za gratulacje, a także za współpracę z Radą i Zarządem Powiatu, w czasie swojej ponad 20-letniej służby w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie, gdzie przeszedł kolejne stopnie awansu zawodowego, pełniąc m.in. funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a od września 2016 roku, zastępcy komendanta powiatowego. 
Starosta staszowski Józef Żółciak odpowiadał na interpelacje i zapytania radnych. Z lewej: członek Zarządu Powiatu Zbigniew Wiącek i wicestarosta Leszek Guzal.
Radni powiatu staszowskiego od lewej: Adam Kowal, Stanisław Walczyk, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Jerzy Chudy, Anna Niziałek, Anna Kosowicz i Andrzej Kruzel.
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: starosta Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal,  Zbigniew Wiącek,  Janusz Bąk,  Krystyna Semrau, Jolanta Wójtowicz i Zbigniew Bąk.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, radca prawny Agata Cholewa, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie kom. Jacek Rozczypała, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP st. kpt. Grzegorz Stawiarz oraz naczelnicy Wydziałów w Starostwie staszowskim i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech