RSS
Back
Liturgię mszy świętej odprawił ks. Jerzy Kubik – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie. Wartę honorową pełnili żołnierze 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
Rangę uroczystości podniosły sztandary: 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, Sandomierskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej i Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego.
W czasie mszy świętej, wśród wiernych: przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i gminy Bogoria, wojska, mieszkańcy Cebra.
Przebieg walk w Cebrze przed 75 laty przypomniał kpt. Krzysztof Oszczudłowski z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.
Po zakończeniu mszy świętej, oficjalną część uroczystości rozpoczął wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.
O walkach partyzanckich na tych terenach mówił poseł Marek Kwitek.
Za obecność podczas uroczystości przedstawicielom władz samorządowych i mieszkańcom Cebra podziękował ppłk  st. spocz.  Janusz Jakubowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło w Sandomierz.
Za pamięć o czynach zbrojnych Armii Krajowej, organizatorom uroczystości  podziękował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.
Kwiaty składają: przewodnicząca Rady Gminy Bogoria Anna Stobnicka, wójt Marcin Adamczyk i dyr. Rejonu Energetycznego w Staszowie Jarosław Borowiec.
Kwiaty składa poseł na Sejm RP Marek Kwitek.
Władze województwa świętokrzyskiego reprezentował wicemarszałek Marek Jońca.
Kwiaty składają: starosta staszowski Józef Żółciak i radna powiatu Anna Niziałek.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.
Kpt. Krzysztof Oszczudłowski z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego i st. insp. Związku Strzeleckiego Wiesław Kuca.
Delegacja Sandomierskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Radny powiatu staszowskiego Jerzy Chudy.
Kwiaty składają członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie.
Po zakończeniu obchodów, trzeci z lewej: dowódca uroczystości kpt. Krzysztof Oszczudłowski, drugi z prawej: współorganizator, ppłk w st. spocz. Janusz Jakubowski.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech