RSS
Pododdział policji, na czele z dowódcą uroczystości podinsp. Andrzejem Łukawskim, udaje się do kościoła. Z przodu, od lewej: ojciec Piotr z Zakonu Trynitarzy w Budziskach, ks. kan. Szczepan Janas, ks. kan. Edward Zieliński i ks. kan. Wiesław Kowalews
Detail
Policjanci i zaproszeni goście w czasie rozpoczęcia mszy świętej, odprawionej w intencji policjantów, w kościele rektoralnym w Rytwianach.
Detail
Policjanci w czasie rozpoczęcia mszy świętej, odprawionej w intencji policjantów, w kościele rektoralnym w Rytwianach.
Detail
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. kan Edward Zieliński, homilię wygłosił ks. kan. Szczepan Janas, a na początku liturgii wszystkich obecnych, powitał kapelan powiatowy policji ks. kan. Wiesław Kowalewski - proboszcz kościoła rektoralnego
Detail
Po zakończeniu mszy świętej, dowódca uroczystości podinsp. Andrzej Łukawski, odprowadza pododdział do sali spotkań Pustelni Złotego Lasu.
Detail
Dowódca uroczystości podinsp. Andrzej Łukawski – naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie, składa pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Arturowi Bieleckiemu, meldunek o gotowości do rozpo
Detail
Część oficjalną obchodów, od powitania wszystkich obecnych, rozpoczął komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
Detail
Pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bielecki i komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, wręczyli akty mianowania na kolejne stopnie policyjne.
Detail
Podczas wręczania aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.
Detail
Starosta staszowski Józef Żółciak i burmistrz Staszowa Leszek Kopeć wręczyli pamiątkowe grawertony za bardzo dobre wyniki osiągnięte w rywalizacji policjantów na szczeblu wojewódzkim. Grawerton odbiera st. asp. Agata Kwiecień-Godzwon, laureatka II mi
Detail
Grawerton odbiera sierż. sztab. Paweł Foryś, za zajęcie II miejsca w wojewódzkich zawodach ,,Policjant operacyjno-rozpoznawczy 2019 roku”.
Detail
Policjanci, laureaci konkursów wojewódzkich, uhonorowani grawertonami, od lewej: st. asp. Agata Kwiecień-Godzwon, sierż. sztab. Paweł Foryś i podkom. Ewelina Vetter.
Detail
Policjanci, laureaci konkursów wojewódzkich, uhonorowani grawertonami, od lewej: mł. asp. Dariusz Bogacki, asp. sztab. Grzegorz Makuła i asp. Arkadiusz Pitek.
Detail
Dwóm byłym komendantom powiatowym policji i jednemu zastępcy, wręczono pamiątkowe puchary 100-lecia utworzenia Policji, odbierają, od lewej: nadkom. w st. spocz. Sławomir Rdzanek, insp. w st. spocz. Leszek Zmarzły, i podinsp. w st. spocz. Andrzej Sał
Detail
Władze województwa świętokrzyskiego, reprezentował na uroczystości wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała.
Detail
Życzenia i gratulacje policjantom, składa starosta staszowski Józef Żółciak.
Detail
Pamiątkowy grawerton, komendantowi powiatowemu policji w Staszowie insp. Leszkowi Dębowskiemu, wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca i starosta staszowski Józef Żółciak.
Detail
Przemawia burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Detail
Życzenia, w imieniu funkcjonariuszy PSP w Staszowie, złożył komendant powiatowy bryg. Rafał Gajewicz, który jednocześnie podziękował policjantom za wzorową współpracę, przy likwidacji różnych zagrożeń.
Detail
Gratulacje i życzenia składa wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech