RSS
Back
Poczty sztandarowe i pododdział druhów OSP z gminy Szydłów w marszu na plac przed strażnicę w Jabłonicy.
Komendant miejsko – gminny OSP w Szydłowie druh Marcin Paździoch składa prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druhowi Michałowi Skotnickiemu, raport o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.
Przy dźwiękach hymnu państwowego, biało-czerwoną flagę wciągnięto na maszt.
Mszę świętą odprawili proboszczowie parafii w Szydłowie i Kotuszowie: ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. kan. Jerzy Sobczyk, który także wygłosił homilię.
Wśród obecnych na uroczystości, byli m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, wicestarosta staszowski Leszek Guzal, radny powiatu staszowskiego Romuald Zgrzywa, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, przewodnicząca Rady Miejskiej Szydłowa Katarzyna Skuza, wójt gminy Raków Damian Szpak, dyr. Hut Szkła Gospodarczego Jacek Jaworski, dyrektor SPZOZ w Szydłowie dr Wojciech Staak z małżonką i nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera.
Historię jednostki OSP w Jabłonicy, odczytał sekretarz druh Wiesław Gondek.
Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki odznaczył sztandar jednostki srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Sekretarz jednostki Wiesław Gondek został uhonorowany ,,Medalem im. Bolesława Chomicza”.
Złote medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.
Medalami złotymi uhonorowano 8 druhów i 2 druhny.
Srebrne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
Wicestarosta Leszek Guzal wręcza wyróżnionym druhom legitymacje srebrnych medali ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Brązowe medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i burmistrz Szydłowa Andrzej Tuz.
W czasie wręczania odznak ,,Strażak wzorowy”, które otrzymało 2 druhów.
Odznaki za długoletnią służbę, od 10 do 50 lat w szeregach OSP, otrzymało 27 druhów z terenu miasta i gminy Szydłów.
Jako pierwszy, gratulacje z okazji 50-lecia OSP Jabłonica, złożył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała. Z tyłu: spiker uroczystości mł. kpt. Łukasz Kruk – oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.
Gratulacje i życzenia przekazuje wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
Wicestarosta Leszek Guzal wręczył prezesowi OSP Jabłonica Andrzejowi Zapartowi okolicznościowy grawerton, od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
Przemawia prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Michał Skotnicki.
List od komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, odczytał komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech