RSS
Poczty sztandarowe i pododdział druhów OSP z gminy Szydłów w marszu na plac przed strażnicę w Jabłonicy.
Detail
Komendant miejsko – gminny OSP w Szydłowie druh Marcin Paździoch składa prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druhowi   Michałowi Skotnickiemu, raport o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.
Detail
Przy dźwiękach hymnu państwowego, biało-czerwoną flagę wciągnięto na maszt.
Detail
Mszę świętą odprawili proboszczowie parafii w Szydłowie i Kotuszowie: ks. Ryszard Piwowarczyk i ks. kan. Jerzy Sobczyk, który także wygłosił homilię.
Detail
Wśród obecnych na uroczystości, byli m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, wicestarosta staszowski Leszek Guzal,   radny powiatu staszowskiego Romuald Zgrzywa, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, prze
Detail
Historię jednostki OSP w Jabłonicy, odczytał sekretarz druh Wiesław Gondek.
Detail
Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki odznaczył sztandar jednostki srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Detail
Sekretarz jednostki Wiesław Gondek został uhonorowany ,,Medalem im. Bolesława Chomicza”.
Detail
Złote medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i wiceprzewodniczący Sejmiku   Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała.
Detail
Medalami złotymi uhonorowano 8 druhów i 2 druhny.
Detail
Srebrne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i wicestarosta staszowski   Leszek Guzal.
Detail
Wicestarosta Leszek Guzal wręcza wyróżnionym druhom legitymacje srebrnych medali ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Detail
Brązowe medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” wręczyli: prezes Zarządu Powiatowego OSP w Staszowie druh Michał Skotnicki i burmistrz Szydłowa Andrzej   Tuz.
Detail
W czasie wręczania odznak ,,Strażak wzorowy”, które otrzymało 2 druhów.
Detail
Odznaki za długoletnią służbę, od 10 do 50 lat w szeregach OSP, otrzymało 27 druhów z terenu miasta i gminy Szydłów.
Detail
Jako pierwszy, gratulacje z okazji 50-lecia OSP Jabłonica, złożył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała. Z tyłu: spiker   uroczystości mł. kpt. Łukasz Kruk – oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stasz
Detail
Gratulacje i życzenia przekazuje wicestarosta staszowski Leszek Guzal.
Detail
Wicestarosta Leszek Guzal wręczył prezesowi OSP Jabłonica Andrzejowi Zapartowi okolicznościowy grawerton, od Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie.
Detail
Przemawia prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Michał Skotnicki.
Detail
List od komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, odczytał komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech