RSS
Obrady sesji z okazji 20-lecia powiatu staszowskiego, otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, w towarzystwie wiceprzewodniczącego Marka Chyli.
Detail
Pierwszy referat, poświęcony przygotowaniu i wdrożeniu reformy samorządowej wygłosił przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.
Detail
Podczas wystąpienia przewodniczący Rady Damian Sierant poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych radnych powiatu staszowskiego, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
Detail
Tematem wystąpienia starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, były inwestycje i dorobek powiatu na przestrzeni ostatnich 20 lat, w obszarach za które ustawowo odpowiada powiat staszowski.
Detail
Treść wystąpienia starosty Michała Skotnickiego, była poparta filmem oraz zdjęciami, m.in. pokazującymi najnowsze inwestycje w staszowskim szpitalu, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na drogach powiatowych i wojewódzkich.
Detail
Zasadniczy referat pt. ,,Samorząd fundamentem demokracji”, wygłosił senator I i II kadencji, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach: 2006-2008 prof. Jerzy Stępień.
Detail
Referat prof. Jerzego Stępnia, dotyczył, m.in. historii wprowadzania wszystkich reform administracyjnych w Polsce, po II wojnie światowej.
Detail
Jako pierwszy z zaproszonych gości, głos zabrał poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, były członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i starosta opatowski, a także prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Detail
Poseł Kazimierz Kotowski wręczył przewodniczącemu Rady Damianowi Sierantowi jubileuszowy grawerton z życzeniami.
Detail
Gratulacje z tytułu wykonanych inwestycji na terenie powiatu staszowskiego w minionym 20-leciu, przekazał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.
Detail
Wicemarszałek Marek Szczepanik przekazał okolicznościowy grawerton z życzeniami od marszałka Adama Jarubasa, a także mapę województwa świętokrzyskiego.
Detail
Życzenia Radzie i Zarządowi Powiatu w Staszowie, przekazał Józef Cepil, dyrektor świętokrzyskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.
Detail
Swoją współpracę z władzami powiatu staszowskiego wspominała wojewoda świętokrzyski w latach: 2007-2015 Bożentyna Pałka-Koruba.
Detail
Życzenia i gratulacje składa starosta kielecki Michał Godowski.
Detail
List z gratulacjami przekazał burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.
Detail
Kwiaty i gratulacje od przewodniczącego Rady Miejskiej Staszowa Dominika Rożka.
Detail
Życzenia składa przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna.
Detail
Przewodniczący Jerzy Brożyna wręczył przewodniczącemu Damianowi Sierantowi pamiątkowy grawerton.
Detail
Grawerton od władz powiatu rawskiego, od 3 lat współpracującego z powiatem staszowskim, przekazała przewodnicząca Rady Powiatu Maria Charążka.
Detail
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka wręczyła przewodniczącemu Damianowi Sierantowi obraz, przedstawiający zabytkową kamienicę, w której obecnie mieści się siedziba Rady Powiatu Rawskiego.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech