RSS
Poczty sztandarowe uczestniczące w jubileuszu 90 - lecia OSP w Strzelcach.
Detail
Dowódca uroczystości druh Mikołaj Mazur melduje o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie, staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu.
Detail
Zaproszeni goście podczas odegrania hymnu państwowego.
Detail
Zaproszeni goście podczas uroczystości.
Detail
Mszę święta odprawili: proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy ks. Marek Lejczak oraz  ks. Tomasz Kubicki.
Detail
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki wręczył odznaczenia druhom i druhnom z OSP Strzelce.
Detail
List gratulacyjny w imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa odczytał wicemarszałek Marek Szczepanik.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki, skierował do druhów OSP Strzelce, słowa uznania i życzył pomyślności w realizacji strażackiej pasji.
Detail
Starosta staszowski na ręce prezesa OSP Strzelce Józefa Pawelca przekazał okolicznościowy grawerton.
Detail
Przemawia komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz.
Detail
Poczty sztandarowe OSP na jubileuszu 50-lecia OSP w Niemścicach.
Detail
Mszę Świętą odprawili: ks. kan. Andrzej Bąk – proboszcz parafii w Kurozwękach oraz ks. Witold Koba - wikariusz parafii św. Barbary w Staszowie.
Detail
Zaproszeni goście w czasie mszy świętej.
Detail
Obecni na uroczystości, od lewej: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki, wicemarszałek województwa świętokrzyski
Detail
W Niemścicach, przemawia wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki skierował do druhów OSP Niemścice, słowa uznania i życzył pomyślności w realizacji strażackiej pasji.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki przekazał prezesowi OSP Niemścice Markowi Chojnie okolicznościowy grawerton.
Detail
Pamiątkową statuetkę odebrał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP druh Mirosław Pawlak.
Detail
Pamiątkowa statuetka dla prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosty Michała Skotnickiego.
Detail
Statuetkę odbiera wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png