RSS
Podczas rozpoczęcia posiedzenia konwentu, od lewej: wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, sekretarz miasta Staszowa Sławomir Mikula, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictw
Detail
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś szczegółowo poinformował o stanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym w zakresie: odbudowy nawierzchni w oparciu o środki zewnętrzne, bieżących prac remontowych, koszenia p
Detail
Wójt gminy Oleśnica Leszek Juda krytycznie ocenił propozycje zmian w tegorocznych zasadach współfinansowania z powiatem remontów dróg powiatowych przebiegających przez tereny poszczególnych gmin.
Detail
Wójt gminy Bogoria Władysław Brudek poparł propozycję nie dokonywania zmian w zasadach współfinansowania odbudowy dróg powiatowych i zwrócił uwagę na znaczne koszty, jakie powiat staszowski ponosi przy okazji innych inwestycji służących ogółowi miesz
Detail
Do problemu wspólnych inwestycji z gminami odniósł się starosta staszowski Michał Skotnicki, zapewniając o kontynuacji dotychczasowych korzystnych dla wszystkich stron inicjatyw, w oparciu o wypracowane i sprawdzone wieloletnie reguły.
Detail
Po zakończeniu posiedzenia konwentu, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, poprosił na sale obrad przedstawicieli gmin województwa świętokrzyskiego, którzy odpowiedzieli na jego zaproszenie i przyjechali do Szydłowa w sprawie organizacji obchodów 20-le
Detail
Podczas dyskusji na temat organizacji obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego, od lewej: wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński i wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz.
Detail
Starosta Michał Skotnicki poinformował o organizacji spotkania, w najbliższy wtorek 3 lipca, w Starostwie staszowskim starostów i przedstawicieli władz województwa, na czele z marszałkiem Adamem Jarubasem, a także zaproponował koncert w Szydłowie mło
Detail
W spotkaniu dotyczącym organizacji w Szydłowie, w dniu 21 lipca br. obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego, oprócz przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu staszowskiego, uczestniczyli reprezentanci gmin: Łoniów, Pińczów, Tuczępy,
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png