RSS
Od lewej: insp. Andrzej Sałata, starosta staszowski Michał Skotnicki, szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicestarosta Tomasz Fąfara i naczelnik Ryszard Stachura.
Detail
Od lewej: komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, zastępca komendanta powiatowego policji podkom. Jacek Rozczypała, naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Andrzej Łukawski, powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, powiatowy lekarz wet. Zofia Sł
Detail
Pracownicy gmin odpowiedzialni za sprawy bezpieczeństwa, naczelnicy Wydziałów w Starostwie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu staszowskiego.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png