RSS
Obrady 57. sesji Rady Powiatu w Staszowie prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant wraz z wiceprzewodniczącym Markiem Chylą.
Detail
Uchwałę nr 47/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek sam
Detail
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również  uchwałę nr 84/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku, w sprawie o
Detail
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, odczytał jej przewodniczący Jacek Nowak.
Detail
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, w imieniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji, odczytał jej przewodniczący Adam Kowal.
Detail
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, w imieniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, odczytał jej przewodniczący Andrzej Kruzel.
Detail
Pozytywną opinię w sprawie uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Staszowie za 2017 rok, w imieniu Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, odczytał jej przewodniczący Zbigniew Wiącek.
Detail
W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, podjęto bez przewidzianych na tę okoliczność dyskusji.
Detail
Za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2017 rok, oraz za prawidłową realizację zadań zapisanych w budżecie, starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował radnym, a także wszystkim współpracownikom, na czele z: skarbnik powiatu
Detail
Starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara wręczyli głównej księgowej Marcie Pyrek bukiet kwiatów.
Detail
Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i wiceprzewodniczący Marek Chyla pogratulowali przewodniczącemu Zarządu Powiatu, staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu otrzymania absolutorium za 2017 rok.
Detail
Za współpracę z Radą i Zarządem Powiatu w Staszowie w 2017 roku, podziękował burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski.
Detail
W posiedzeniu uczestniczyli także: naczelnicy wydziałów w Starostwie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, inspektorzy i komendanci powiatowi.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png