RSS
Przed Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, na czele pochodu kapela ,,Sami swoi”.
Detail
Poczty sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kół Łowieckich i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Detail
Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i zaproszeni goście.
Detail
Do uczestnictwa we mszy świętej zaprosił proboszcz bogoryjskiej parafii ks. kan. Paweł Cygan.
Detail
Mszę świętą koncelebrowaną w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, odprawili: ks. kan. senior Andrzej Wierzbicki i proboszcz parafii ks. kan. Paweł Cygan, który wygłosił homilię.
Detail
Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik.
Detail
W czasie liturgii mszy świętej w bogoryjskim sanktuarium.
Detail
Za odprawienie mszy świętej, ks. kan. Pawłowi Cyganowi, podziękował gospodarz ludowego święta starosta staszowski i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Michał Skotnicki, zapraszając jednocześnie wszystkich do uczestnictwa w dalszych obchodach.
Detail
Uczestnicy powiatowego święta ludowego przeszli nad Zalew Buczyna w Bogorii.
Detail
Wszystkich obecnych powitał gospodarz ludowego święta starosta staszowski i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Michał Skotnicki.
Detail
Przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli na czele z: posłem Kazimierzem Kotowskim, marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Markiem Szczepanikiem oraz członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego ziemi staszows
Detail
Od lewej: eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski, Alicja Chyla i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek Chyla.
Detail
W uroczystości udział wzięło 11 pocztów sztandarowych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Łowieckich. Z prawej: dowódca uroczystości druh Sławomir Kapusta – komendant gminny OSP w Bogorii.
Detail
Jako pierwszy z zaproszonych gości przemawiał eurodeputowany dr inż. Czesław Siekierski.
Detail
Poseł Kazimierz Kotowski, m.in. przypomniał dorobek inwestycyjny samorządów z ostatnich lat, jak chociażby budowa Zalewu Buczyna czy rewitalizacja bogoryjskiego sanktuarium.
Detail
Marszałek Adam Jarubas, zwrócił m.in. uwagę na znaczenie decentralizacji władzy w podejmowaniu szybkich decyzji na różnych szczeblach samorządów, wynikających z rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Zaapelował o poparcie poselskiej inicjatywy
Detail
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik zwrócił uwagę na zmieniające się oblicze ziemi świętokrzyskiej, dzięki szeregu inwestycjom infrastrukturalnym, oświatowym, w opiece zdrowotnej i w pomocy społecznej.
Detail
Prezes honorowy Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie Stefan Zieliński, na zakończenie swojego wystąpienia, poprosił o odśpiewanie ,,Roty”.
Detail
Oficjalną część Powiatowego Święta Ludowego w Bogorii zakończono odśpiewaniem ,,Roty”.
Detail
Apel marszałka Adama Jarubasa dotyczył składania podpisów poparcia dla inicjatywy poselskiej w sprawie ,,Emerytur bez podatku”, płaconego powtórnie, gdyż podatek od wynagrodzeń, każdy płacił w okresie zatrudnienia.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png