RSS
Umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Staszowskim a Miastem Winnica na kolejne 5 lat podpisują, od lewej: przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki i sekretarz Rady Miasta Winnica Pawlo Jablonski, w z
Detail
Umowy zostały podpisane w językach: polskim i ukraińskim.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki wręcza sekretarzowi Rady Miasta Winnica Pawlo Jablonskiemu pamiątkowy puchar z okazji 15–lecia współpracy, wyprodukowany w Hutach Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.
Detail
Podobny puchar, z rąk przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, odebrał wiceprezydent Winnicy Wladysław Skalskij.
Detail
Puchar otrzymał także konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Ciarciński.
Detail
Pamiątkowym pucharem uhoronowano także weterana II wojny światowej płk Olgę Twerdochlebową, która walczyła na ziemi staszowskiej w szeregach 1. Frontu Ukraińskiego, biorąc m.in. udział w wyzwoleniu Sandomierza, gdzie na miejscowym cmentarzu leży 12 t
Detail
Puchar odbiera Julia Monchak – naczelnik Wydziału ds. Młodzieży i Turystyki w Urzędzie Miasta Winnica, współpracująca z powiatem staszowskim od 10 lat.
Detail
Członkowie delegacji z powiatu staszowskiego w czasie podpisywania umów, z prawej płk Olga Twerdochlebowa i konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński.
Detail
Podczas uroczystego rozpoczęcia ,,Dnia Europy w Winnicy” od lewej: prezydent Winnicy Sergij Morgunow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Igor Rainin, premier Ukrainy Vołodymyr Hrojsman, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, małżonka prezydenta Marina P
Detail
Według prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, Winnica jest bez wątpienia europejską stolicą Ukrainy.
Detail
Przemawia premier Ukrainy Vołodymyr Hrojsman, w latach 2006 - 2014 prezydent Winnicy, później wicepremier, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i od 14 kwietnia 2016 roku premier. W Staszowie był w maju 2016 roku na zaproszenie ówczesnego starosty
Detail
Przemawia gubernator obwodu Winnickiego Valerij Korowij, który kilkakrotnie składał wizytę w powiecie staszowskim.
Detail
Prezydent Winnicy Serij Morgunow, pełniący poprzednio funkcję sekretarza Rady Miejskiej Winnicy, przypomniał, że ,,Dzień Europy w Winnicy” jest świętowany corocznie od 15 lat. Wtedy też podpisano pierwszą umowę o współpracy Miasta Winnica z Powiatem
Detail
Okazja do przypomnienia wizyty w powiecie staszowskim sprzed 12 lat, od lewej: premier Ukrainy Vołodymyr Hrojsman, małżonka premiera Olena i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Po oficjalnym rozpoczęciu ,,Dnia Europy w Winnicy” prezydent Petro Poroszenko spotkał się z delegacjami zagranicznymi, w tym z samorządowcami i przedsiębiorcami powiatu staszowskiego.
Detail
Władze samorządowe powiatu staszowskiego reprezentowali w Winnicy, m.in., w środku, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski.
Detail
Dyrektor PPHU ,,Subor” Marcin Ptak wykorzystał okazję do powiększenia zbiorów autografów znanych ludzi, prezydent Petro Poroszenko gratuluje dyrektorowi ciekawego hobby.
Detail
Prezydent Petro Poroszenko w rozmowie z metropolitą Symeonem – biskupem ordynariuszem winnickim i barskim Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.
Detail
Kościół katolicki na uroczystości w Winnicy reprezentował biskup ordynariusz Diecezji Kamieniacko-Podolskiej Leon Dubrawski, który podobnie jak prezydent Petro Poroszenko, premier Vołodymyr Hrojsman i metropolita Symeon, powiększył ,,autografowe” zbi
Detail
Delegacja samorządowców i przedsiębiorców powiatu staszowskiego przed spotkaniem z premierem Ukrainy i innymi przedstawicielami władz samorządowych różnych szczebli.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png