RSS
Znaczenie podpisanej umowy dla Zespołu Szkół w Połańcu podkreślono obecnością pocztu sztandarowego szkoły. Za stołem prezydialnym, od lewej: wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Marek Ryński, prezes Zarządu Enea Elektr
Detail
O działaniach podejmowanych przez Enea S.A. na rzecz aktywnego wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego mówiła dyr. Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enea S.A. Joanna Kamoś.
Detail
Umowę patronacką Enea S.A i Enea Elektrownia Połaniec S.A. a Branżową Szkołą I stopnia w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu oraz Powiatem Staszowskim, podpisują: wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Elektrownia P
Detail
Umowę patronacką podpisują: dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu Stanisław Rogala i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Podpisania umowy pogratulowała poseł Anna Krupka.
Detail
O planach szerokiej współpracy pomiędzy Enea Elektrownia Połaniec S.A. a Branżową Szkołą I stopnia w Zespole Szkół w Połańcu, mówił prezes Lech Żak, deklarując, jako były profesor, swoje wykłady dla uczniów.
Detail
List gratulacyjny od minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej odczytała Anna Słoczyńska – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Detail
O działaniach władz powiatu staszowskiego, m.in. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w podległych szkołach, poinformował starosta Michał Skotnicki.
Detail
Doradca wojewody świętokrzyskiego Tomasz Staniek podkreślił znaczenie umowy nie tylko w ujęciu sponsorskim, ale głównie w obszarze odpowiedniego kształcenia uczniów, w jednej z najnowocześniejszych elektrowni w Europie.
Detail
O szerokich korzyściach z podpisania umowy dla szkoły i uczniów, mówił dyrektor ZS w Połańcu Stanisław Rogala.
Detail
Spotkanie było okazją do prezentacji najnowszych wynalazków uczniów Zespołu Szkół w Połańcu.
Detail
Praca pedagogów, przedsiębiorców, samorządowców i uczniów, gwarantuje wspólny sukces, podobny do tych, jakie już osiągnięto na przestrzeni ostatnich lat.
Detail
W jednej z sal zaprezentowano wynalazki, które uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół, prezentowali na konkursach w kraju i za granicą.
Detail
Na ekranie motto, jakie przyświeca pedagogom i uczniom Zespołu Szkół w Połańcu, w realizacji programu nauczania w ostatnich latach.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png