RSS
Uroczystości 100. rocznicy utworzenia jednostki OSP w Kurozwękach, rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych na miejscowy Rynek. Na czele kolumny marszowej Orkiestra Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, pod dyrekcją Stanisława Brzez
Detail
Dowódca uroczystości, komendant miejsko-gminny OSP w Staszowie druh Grzegorz Kwietniewski na czele pocztu flagowego i 17 pocztów sztandarowych.
Detail
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh  Mirosław Pawlak odbiera meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów od dowódcy uroczystości druha komendanta Grzegorza Kwietniewskiego.
Detail
Prezes druh Mirosław Pawlak i druh komendant Grzegorz Kwietniewski defilują przed sztandarami 17 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów i okolic.
Detail
Flagę państwową wciągnięto na maszt w czasie odegrania hymnu państwowego.
Detail
Poczet flagowy jednostki OSP w Kurozwękach, od lewej: asystujący druh Tomasz Januszewski, flagowy druh Jan Bania i dowódca pocztu druh Adam Jagielski.
Detail
Prezes OSP w Kurozwękach druh Jan Wasilewski powitał wszystkich obecnych i zaprosił do wzięcia udziału w uroczystościach.
Detail
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: samorządowcy różnych szczebli, radni i  przedsiębiorcy.
Detail
Mszę świętą koncelebrowaną odprawiło 4 kapłanów, od lewej: ks. kan. Jerzy Sobczyk – proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Kotuszowie, główny koncelebrans ks. kan. Andrzej Bąk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna
Detail
Homilię wygłosił ks. dr prałat Wiesław Taraska – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.
Detail
Po zakończeniu części liturgicznej uroczystości, sekretarz zarządu jednostki druhna Danuta Batóg, przedstawiła historię utworzenia i działalności jednostki.
Detail
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, odczytał Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego z dnia 17 kwietnia br. o odznaczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.
Detail
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh  Mirosław Pawlak odznaczył sztandar kurozwęckiej jednostki ,,Złotym Znakiem Związku OSP RP”.
Detail
Poczet sztandarowy jednostki OSP w Kurozwękach prezentuje odznaczony sztandar.
Detail
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh  Mirosław Pawlak odznaczył 10 druhów z jednostki w Kurozwękach złotym, srebrnymi i brązowymi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”.
Detail
Młodzieżowa jednostka OSP w Kurozwękach zaprezentowała program poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Detail
Gratulacje z okazji 100. rocznicy OSP w Kurozwękach druhom strażakom składa prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh  Mirosław Pawlak.
Detail
Wicewojewoda Andrzej Bętkowski przekazał na ręce prezesa Jana Wasilewskiego figurkę św. Floriana i list od wojewody Agaty Wojtyszek.
Detail
Gratulacje i życzenia składa prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Druh prezes, starosta staszowski Michał Skotnicki, do życzeń dołączył pamiątkowy grawerton.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png