RSS
Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant. Z lewej: wiceprzewodniczący Marek Chyla, z prawej: wiceprzewodniczący Stanisław Walczyk.
Detail
W imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki poprosił o wprowadzenie do programu sesji dodatkowych 3 projektów uchwał.
Detail
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław Wyrzykowski, Stanisław Lech Zalewski, Mirosław Ciepiela, Marcin Adamczyk i Andrzej Karuzel.
Detail
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Jacek Nowak, Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta Michał Skotnicki i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
Detail
Informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, p-poż i porządku publicznego złożyli: powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz i komendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski.
Detail
Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska wyjaśniła potrzebę przyjęcia projektu uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie oraz zmian w budżecie na 2018 rok
Detail
Informacji dotyczących działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2017 rok udzieliła dyr. Anna Ogórek.
Detail
Nowy, poszerzony porządek sesji, a także wszystkie projekty 13 uchwał, radni przyjęli jednogłośnie. Jeden projekt uchwały przyjęto przy 4 głosach ,,wstrzymujących się”.
Detail
W obradach 55. sesji Rady Powiatu w Staszowie, uczestniczyli także naczelnicy wydziałów starostwa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz komendanci i inspektorzy powiatowi.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png