RSS
Konferencję otworzyła dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska.
Detail
Uczestników konferencji powitał starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
W konferencji uczestniczyli, m.in., od lewej: dr n. med. Marek Tombarkiewicz, starosta staszowski Michał Skotnicki, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego Ewelina Bień, przewodniczący rady miejskiej Staszowa Dominik Rożek, ks. prof. dr hab. Krzys
Detail
Uczestnicy konferencji, od lewej: wizytator Anna Sajkiewicz, świętokrzyski wicekurator oświaty Tomasz Pleban, płk Artur Gołębiowski - wojskowy komendant uzupełnień w Sandomierzu, komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski.
Detail
Wykłady rozpoczął prof. dr hab. Wiesław Caban z UJK w Kielcach.
Detail
Wykład pt.: „Drogi Polaków do nowoczesności XIX i XX w.”, wygłosił prof. dr hab. Jerzy Szczepański z UJK w Kielcach.
Detail
Wykład pt.: „Liceum krzemienieckie w odrodzonej Polsce”, wygłosiła prof. dr hab. Ewa Danowska z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Detail
Prelegentów drugiej części konferencji przedstawia dyrektor Anna Karasińska.
Detail
Absolwent liceum ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie wygłosił wykład pt.: „Prawo do wolności religijnej w II Rzeczypospolitej”.
Detail
Starosta staszowski Michał Skotnicki wygłosił prelekcję pt.: „Wincenty Witos jako współtwórca polskiej państwowości”.
Detail
 Tematem wykładu dyr. Anny Karasińskiej były „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w latach 1918-2018”.
Detail
List gratulacyjny od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, na ręce dyr. Anny Karasińskiej, przekazali: radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Ewelina Bień i Izydor Grabowski, w towarzystwie starosty staszowskiego Michała Skotnic
Detail
Uczestnicy konferencji: zaproszeni goście, samorządowcy, regionaliści, nauczyciele.
Detail
 Od prawej: Lucyna Jankowska, naczelnik Tadeusz Kardynał, radny sejmiku województwa Izydor Grabowski, emerytowani nauczyciele liceum.
Detail
 Regionaliści ziemi staszowskiej, od lewej: Lucjan Zaczkowski, Włodzimierz Strzałkowski i Józef Juszczyk.
Detail
Uczestnicy konferencji: radni gminni, powiatowi, emerytowani nauczyciele.
Detail
 Uczestnicy konferencji, nauczyciele liceum w Staszowie.
Detail
Obrazy autorstwa Józefa Juszczyka przedstawiające sceny z poszczególnych ksiąg z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Detail
 Plansze historyczne przedstawiające „Ojców Niepodległej”.
Detail
 Fragment wystawy towarzyszącej konferencji.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png