RSS
Podczas utwardzania drogi gospodarczej do składowiska pokruszonego kamienia.
Detail
Ocieplenie w pierwszych dniach drugiej dekady marca spowodowało rozmiękczenie gruntu, co uniemożliwiło normalne prowadzenie prac.
Detail
Wstrzymano wydobycie i kruszenie kamienia z powodu niemożności dojazdu do kruszarki.
Detail
Rozmokła droga uniemożliwia dojazd do kruszarki.
Detail
Wykopano i wywieziono około 110 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. ponad połowę planowanej wielkości.
Detail
Utwardzenie drogi możliwe jest tylko z użyciem ciągnika gąsienicowego.
Detail
Widok z ul. Oględowskiej, na nasyp w kierunku rzeki Czarnej.
Detail
Mimo wszystko na pryzmie przybywa pokruszonego kamienia, który posłuży do utwardzenia zboczy skarp i nasypów.
Detail
W trakcie zbrojenia przyczółka pod ławę piątego filaru mostu, po lewej stronie rzeki Czarnej.
Detail
Trwają prace przy budowie odwodnienia i studzienek.
Detail
Dowieziono 24 kręgi o wymiarach 2 x 2 m i wadze 8 ton każdy, które posłużą do budowy przepustów pod obwodnicą w celu odprowadzenia wody w razie wystąpienia większej powodzi.
Detail
Podczas kopania rowów odwodnieniowych na odcinku Etapu 2, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej.
Detail
 Plac budowy przeprawy mostowej na rzece Czarnej.
Detail
Na odcinku Etapu 4, od rzeki Czarnej do Radzikowa, trwa kopanie rowów i formowanie skarp.
Detail
Kontynuacja układania betonowych korytek i płyt ażurowych na odcinku Etapu 4.
Detail
Informacji o stanie prac w dnu 12 marca udzielili inżynierowie budowy: Sylwia Brant i Szymon Gromniak.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png