RSS
Trwają prace związane z budową pięciu podpór dla przyszłego mostu na rzece Czarnej.
Detail
Prace w podporze nr 3, otoczonej metalowym korkiem zabezpieczającym przed przedostaniem się wody i błota. W najbliższych dniach rozpocznie się rozkuwanie głowic żelbetowych pali.
Detail
Ukończono budowę konstrukcji zbrojeniowej na podporze nr 2.
Detail
Podczas montażu zbrojenia podpory nr 1.
Detail
Podpora nr 5, po lewej stronie rzeki Czarnej, z rozkutymi głowicami pali żelbetowych i wylanym fundamentem.
Detail
Budowa obiektu mostowego na rzece Czarnej, aktualnie polega na wykonywaniu wszystkich 5 podpór.
Detail
Na Etapie II, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej trwa formowanie nasypu.
Detail
Na odcinku o dł. 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku rzeki Czarnej – Etap IV, trwa kopanie i umacnianie rowów.
Detail
Na podsypce cementowo-piaskowej układane są betonowe korytka i płyty ażurowe.
Detail
Na podsypce cementowo-piaskowej układane są betonowe korytka i płyty ażurowe.
Detail
W dalszej kolejności skarpy rowów zostaną wyłożone humusem, a pobocze od strony asfaltu wzmocnione kamiennym tłuczniem.
Detail
Z lewej: kierujący pracami brygadzista Piotr Arendarski.
Detail
Przy ul. Oględowskiej, na Etapie IIA, rośnie pryzma pokruszonego kamienia, wydobywanego w czasie prowadzenia wykopu.
Detail
Ze względu na deszcze i błoto w dniu 29 stycznia br., przerwano prace przy wykopie i kruszeniu kamienia.
Detail
Do tej pory wykopano i wywieziono około 90 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. ponad połowę planowanej wielkości.
Detail
Wydobywany kamień po pokruszeniu, będzie wykorzystany do umocnienia skarp obwodnicy.
Detail
Widok na Etap II, od ul. Oględowskiej do rzeki Czarnej.
Detail
Wzdłuż ul. Oględowskiej wykonuje się prace polegające na obniżeniu i zabezpieczeniu biegnącego tam światłowodu.
Detail
Budowa tymczasowej drogi przy ul. Krakowskiej, na Etapie nr I, po wykopie wynikającym z obniżenia do 5 m biegnących tak instalacji elektrycznych i wod-kan.
Detail
Z prawej: Paweł Pawelec - brygadzista kierujący pracami.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png