RSS
Sesję otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, wspólnie z wiceprzewodniczącym Markiem Chylą.
Detail
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Adam Kowal, Jerzy Karwasiński, Adam Siekierski, Mirosław Wyrzykowski, Stanisław Lech Zalewski, Mirosław Ciepiela i Marcin Adamczyk.
Detail
Radni powiatu staszowskiego, od lewej: Grzegorz Rajca, Zbigniew Wiącek, Mariusz Zyngier, Janusz Bąk, Jacek Nowak, Jerzy Chudy, wicestarosta Tomasz Fąfara, starosta Michał Skotnicki i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.
Detail
W obradach udział wzięli, m.in.: naczelnicy wydziałów starostwa, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz komendanci i inspektorzy powiatowi.
Detail
Starosta Michał Skotnicki udzielił informacji dotyczących problemów poruszonych w interpelacjach radnych.
Detail
Przed głosowaniem projektów uchwał w sprawach: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018-2027 oraz budżetu powiatu staszowskiego na 2018 rok, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytała uchwały Regionalnej Izby Obrachunko
Detail
Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, w imieniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, wyraził jej przewodniczący Jacek Nowak.
Detail
Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, w imieniu Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu, wyraził jej przewodniczący Adam Kowal.
Detail
Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, w imieniu Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki wyraził jej przewodniczący Zbigniew Wiącek.
Detail
Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, w imieniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, pod nieobecność przewodniczącego tej Komisji Andrzeja Kruzla, wyraził przewodniczący Rady Damian Sierant.
Detail
Pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, w imieniu Komisji Rewizyjnej, wyraził jej przewodniczący Jerzy Karwasiński.
Detail
Radni przegłosowali wszystkie 12 projektów uchwał, jakie znalazły się w programie obrad.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png