RSS
Wszystkich zaproszonych gości w auli ZS im. Stanisława Staszica  w Staszowie  przywitał Mariusz Ziętarski p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Obok, od lewej: Dorota Wojnarowska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidem
Detail
W auli zgromadziła się młodzież ze szkół powiatu staszowskiego.
Detail
Tuż przed rozpoczęciem testu z wiedzy o HIV/AIDS w jednej z sal ZS w Staszowie.
Detail
Do testu przystąpiło 15 uczniów z 6 szkół powiatu staszowskiego.
Detail
Prelekcję nt. profilaktyki uzależnień i związaną ze stosowaniem używek odpowiedzialnością karną, wygłosili: asp. Mariusz Domagaa (z lewej) oraz st. asp. Grzegorz Makuła z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
Detail
Kadr z filmu profilaktycznego, przestrzegającego przed zażywaniem substancji psycho-aktywnych, prezentowanego przez funkcjonariuszy staszowskiej KPP.
Detail
Nagrodę, gratulacje i podziękowania za I miejsce odbiera Alicja Korpacka z LO w Staszowie. Gratulacje składają: p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie Mariusz Ziętarski, Paulina Mielnik  i Wioletta Hatak z ODN w Stasz
Detail
I miejsce ex aequo z Alicją Korpacką, zdobyła Agata Wojnarowska obie z LO w Staszowie. Gratulacje laureatce złożyły m.in. od lewej: Wioletta Hatak i  Dorota Wojnarowska.
Detail
Nagrodę i gratulacje za II miejsce Patrycji Bąk z LO w Staszowie, składa były dyr. szkoły Adam Koziński.
Detail
III miejsce w konkursie zdobyła Katarzyna Jur z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym. Gratulują: dyr. Adam Koziński, dyr. Mariusz Ziętarski oraz Paulina M
Detail
Na zakończenie pamiątkowa fotografia uczestników oraz laureatów konkursu wraz z opiekunami.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png