RSS
Gości w Starostwie staszowskim powitał i spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki. Z lewej: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski i wicestarosta rawski, przewodniczący Komisji Zdrow
Detail
Specyfikę powiatu rawskiego przedstawił wicestarosta Marian Krzyczkowski, pełniący tę funkcję bez przerwy od 1999 roku, podobnie jak nieobecny na spotkaniu starosta rawski Józef Matysiak.
Detail
Przemawia przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka, która od 25 lat pełni także funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Lubani.
Detail
O powiecie staszowskim opowiedział starosta Michał Skotnicki.
Detail
Finanse powiatu staszowskiego, gościom z powiatu rawskiego, przybliżyła skarbnik Jolanta Piotrowska. Z prawej: sekretarz powiatu Jan Sikora i wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.
Detail
O współpracy Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie z władzami województwa świętokrzyskiego, mówił radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski.
Detail
Goście z Rawy Mazowieckiej, od lewej: przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego Marek Szcześniak z małżonką Lucyną, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Maria Piątek, wiceprzewodniczący Rady Pow
Detail
Rani powiatu rawskiego, od lewej: przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Henryk Majewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Otulak i dyrektor Biura Rady Tomasz Góraj.
Detail
Od lewej: dyr. Mieczysław Madej z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim, radny powiatu Adam Siekierski, członek Zarządy Powiatu w Staszowie, radny powiatu Jerzy Chudy i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Marek C
Detail
Od lewej: dyr. Mieczysław Madej oraz radni powiatu staszowskiego: Adam Siekierski, Jerzy Chudy, Marek Chyla, Janusz Bąk, Jerzy Karwasiński, Adam Kowal i Zbigniew Wiącek. Za stołem prezydialnym: radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dyr. Zespołu
Detail
Tekst porozumienia między powiatami: staszowskim i rawskim, odczytał starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Jako pierwsi porozumienie podpisali: przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka i przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant.
Detail
Porozumienia podpisują: wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski i starosta staszowski Michał Skotnicki.
Detail
Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu porozumienia, członkowie Rad i Zarządów Powiatów Rawskiego oraz Staszowskiego, przed wejściem do Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png