Kolejne odcinki do remontu

Utworzono: piątek, 08, listopad 2019

2W dniu 8 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, podpisano umowy na remont dwóch odcinków dróg powiatowych, na terenie gmin: Rytwiany i Staszów.

Podpisane umowy dotyczą:
1.    remontu odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice, o długości 2 370 m, wartość inwestycji: 920 tys. 005 zł,
2.    remontu  odcinka drogi powiatowej nr  0791T Sztombergi-Sulisławice, o długości 470 m, wartość inwestycji to: 215 tys. 673 zł.

    Długość ogółem obydwu odcinków przewidzianych do remontu wynosi 2 840 m, a wartość całkowita inwestycji to: 1 mln 135 tys. 678 zł. Powyższe zadania w 50% ich wartości tj. w kwocie 567 tys. 839 zł, zostaną dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą połowę kosztów dofinansują solidarnie po 25%: Powiat Staszowski oraz samorządy na których terenie inwestycje będą realizowane, tj. Miasto i Gmina Staszów i Gmina Rytwiany.
    Wykonawcą zadań będzie ,,Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. k ,,DYLMEX-INWESTYCJE”, a termin zakończenia obydwu zadań ustalono na 30 maja 2020 roku.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

1

W Starostwie staszowskim, podczas podpisywania umów, od lewej: skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, starosta staszowski Józef Żółciak, prokurent ,,Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. k ,,DYLMEX-INWESTYCJE” Tomasz Dyl, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, główna księgowa ZDP Beata Kondek i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

 

2

Prokurent Tomasz Dyl i dyrektor Mirosław Bernyś wymieniają podpisane umowy.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech