OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA

Utworzono: piątek, 08, listopad 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 116
Zjawisko/Stopien zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(74), jędrzejowski(73), kazimierski(77), Kielce(71), kielecki(71), konecki(69), opatowski(68), ostrowiecki(68), pińczowski(76), sandomierski(72), skarżyski(69), starachowicki(70), staszowski(73), włoszczowski(70)
Ważność od godz. 21:00 dnia 08.11.2019 do godz. 08:00 dnia 09.11.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/08.11 do 08:00/09.11.2019 widzialność miejscami 50 m - 200 m. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech