OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA

Utworzono: czwartek, 07, listopad 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 115
Zjawisko/Stopien zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: buski(73), jędrzejowski(72), kazimierski(76), Kielce(70), kielecki(70), konecki(68),opatowski(67), ostrowiecki(67), pińczowski(75), sandomierski(71), skarżyski(68),starachowicki(69), staszowski(72), włoszczowski(69)
Ważność od godz. 17:00 dnia 07.11.2019 do godz. 09:00 dnia 08.11.2019
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 17:00/07.11 do 09:00/08.11.2019 widzialność 50 m.Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Romuald Kaseja
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech