OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA

Utworzono: czwartek, 31, październik 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 23:00 dnia 31.10.2019 do godz. 09:00 dnia 01.11.2019
Przebieg Prognozuje się mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 50 m do 200 m.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Iwona Lelątko
Godzina i data wydania godz. 18:38 dnia 31.10.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie/staszowski od 23:00/31.10 do 09:00/01.11.2019 widzialność 50 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech