Posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie

Utworzono: czwartek, 31, październik 2019

5W dniu 30 października br., w staszowskim szpitalu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Na posiedzeniu które prowadził przewodniczący starosta staszowski Józef Żółciak, po stwierdzeniu quorum, podjęto następujące uchwały:
- uchwała 10/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu aparatury i sprzętu medycznego;
- uchwała 11/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odnowienia przez SPZZOZ w Staszowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
-  uchwała 12/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Staszowie.


Uchwała 10/19 dotyczy zakupu urządzeń na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, do transportu osób, które nie mogą się samodzielnie poruszać. Zakup urządzeń został sfinansowany ze środków z darowizny z BTBB Grzybów. Natomiast zakup kolumn zasilających na oddział chorób wewnętrznych podyktowany jest koniecznością  zapewnienia instalacji pozwalającej na podłączenie niezbędnych urządzeń medycznych ratujących życie pacjentów zapewniając jednocześnie maksymalną ergonomię pracy przy stanowisku opieki nad pacjentem.
Na posiedzeniu rady dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik przedstawił również:
- informację o sytuacji finansowej za III kwartały bieżącego roku, 
- informację o stanie zabezpieczenia personelu medycznego w poszczególnych oddziałach i poradniach szpitala,
- informację na temat realizacji planu inwestycyjnego.

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech