O bezpiecznej edukacji cyfrowej

Utworzono: wtorek, 29, październik 2019

cdnW dniu 28 października br. w auli Zespołu Szkół w Staszowie odbyła się III Konferencja pt. ,,Bezpieczeństwo edukacyjne w epoce cyfrowej”, dotyczącej wykorzystywania najnowszych osiągnięć informatycznych w aktualnie prowadzonych procesach edukacyjnych.

    Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło 220 pedagogów ze szkół wszystkich szczebli oraz przedszkoli z terenu powiatu staszowskiego, a także 120 uczniów, był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Staszowie.
    Głównymi celami konferencji było ukazanie bezpiecznej edukacji cyfrowej w aspekcie edukacyjnym, w odpowiedzi na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w obecnym roku szkolnym, a także poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, jako jednego z głównych problemów dotykających uczniów.
    Konferencję prowadzoną przez Annę Łabęcką – konsultanta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, otworzył starosta staszowski Józef Żółciak. Pierwszy wykład pt. ,,Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży - problem, zapobieganie, wsparcie” wygłosił dr Jakub Andrzejczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie o ,,Niebezpiecznych zjawiskach i zachowaniach adolescentów w cyberprzestrzeni, w kontekście rozwoju psychoseksualnego” mówił Wojciech Ronatowicz z warszawskiego Forum Bezpiecznego Internetu.
    W drugiej części konferencji zaplanowano warsztaty zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Problemy omawiane na warsztatach dotyczyły:  ▪ przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom seksualnym dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, ▪ kreatywnych zabaw wspierających rozwój dziecka, cyberprzemocy w świetle odpowiedzialności prawnej, kreowaniu wizerunku w sieci oraz umiejętnego korzystania z nowych technologii.
    Warsztaty prowadzili: dr Jakub Andrzejczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojciech Ronatowicz z warszawskiego Forum Bezpiecznego Internetu, komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski i st. sierż. Joanna Szczepanik, Agnieszka Laskowska-Rak, Agnieszka Majewska – Adela Nowicka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie,  Grzegorz Wójcik - współzałożyciel firmy Arkonsoft i Wioletta Piwowarska - prezes Fundacji PasjoDzielnia.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech