Uroczyście zakończono projekt

Utworzono: poniedziałek, 28, październik 2019

Uroczyscie zakonczono projektW piątek, 25 października br., oficjalnie podsumowano realizację projektu pt. ,,Zasłużeni dla Polski”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

    Inicjatywa zastała rozpoczęta w dniu 17 czerwca br. W pracach projektowych założono międzypokoleniową współpracą: • uczniów z powiatu staszowskiego – członków Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, jako wnioskodawcy oraz staszowskiej Grupy Artystycznej ,,Impresja”, • uczniów Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie • uczniów z obwodu winnickiego na Ukrainie, uczących się w szkołach średnich powiatu staszowskiego, a także w polskiej szkole sobotnio-niedzielnej w Winnicy, • staszowskich seniorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Radość Życia” • pracowników Muzeum Ziemi Staszowskiej.  Wydatnej pomocy w realizacji zadań na terenie obwodu winnickiego i miasta Winnica, udzielił tamtejszy Konsulat Generalny RP.

 Głównym celem projektu była popularyzacja 14 postaci, zasłużonych w walkach o niepodległość Polski na różnych frontach, jak również ich dorobku naukowego i kulturowego, z różnych obszarów życia, będącego częścią solidnej podstawy odradzającego się państwa polskiego.

    Bohaterzy projektu:
4 osoby związane z ziemią staszowską:
• marszałek Józef Piłsudski ( 1867- 1935 ) - dowodzący I Brygadą Legionów w walkach na ziemi staszowskiej w lipcu 1914 roku, • Artur Radziwiłł ( 1901 – 1939 ) - właściciel Rytwian k/Staszowa, podchorąży w czasie wojny polsko-bolszewickiej, poległy w wojnie obronnej 1939 roku, • Józef Kostrzewski, (1875 - 1934 ) - pierwszy prezydent Przemyśla po odzyskaniu niepodległości w latach 1918 – 1926, • Joachim Wołoszynowski (1870-1945) – twórca spółdzielczości rolniczej na Podolu, dziennikarz, polityk, poseł i senator II RP,
10 osób związanych z Podolem ( obecnie obwód winnicki na Ukrainie ):
• Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, • Stefan Drzewiecki (1844–1938) – polski inżynier i wynalazca, pionier żeglugi podwodnej, a także lotnictwa, • Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz (1890-1972) - kpt. żeglugi wielkiej, pierwszy kapitan ,,Daru Pomorza” w latach 1930-1938, • Aleksander Januszkiewicz (1872-1955) - profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, • Mieczysław Pruszyński – (1910-2005) – brat Ksawerego, obrońca Tobruku, następnie pilot RAF-u, • Tadeusz Grocholski (1887-1920), dowodzący pociągiem z polskimi uchodźcami, zamordowany przez bolszewików w Płoskirowie w czerwcu 1920 roku, • Remigiusz Gocholski (1888-1965) płk Wojska Polskiego, adiutant marszałka J. Piłsudskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego, • Michał Grocholski (1891-1923), ułan 12. Pułku, zamordowany w czasie obrony własnego majątku, • Kazimierz Grocholski (1893 - 1939), rozstrzelany przez hitlerowców w październiku 1939 roku w Gostyniu, • Ksawery Grocholski (1903-1947) zamordowany przez UB w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie.
    Efektami materialnymi projektu, przekazanymi do: Muzeum Ziemi Staszowskiej oraz do Sobotnio-Niedzielnej Szkoły przy Konfederacji Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie, są 2 ekspozycje stałe, składające się z: 2 obrazów olejnych o wymiarach 2 x 3 m oraz 1 x 1,5 m z 14 postaciami bohaterów projektu,  a także 2 komplety po 14 oprawionych fotografii ww. osób wraz z płytami CD, ulotkami i katalogami wystawy w językach: polskim ukraińskim i angielskim.

                            Tekst i foto: Paulina Majczak i Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech