OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

Utworzono: niedziela, 29 wrzesień 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar wojewodztwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 05:00 dnia 30.09.2019 do godz. 03:00 dnia 01.10.2019
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Dziedzic
Godzina i data wydania godz. 19:37 dnia 29.09.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 świętokrzyskie/staszowski od 05:00/30.09 do 03:00/01.10.2019 predkosc do 50 km/h, porywy do 100 km/h, SW i W.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech