O szacowaniu strat w rolnictwie

Utworzono: piątek, 27 wrzesień 2019

phoca thumb l 1W dniu 26 września br., pracownicy Urzędów Gmin, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie oraz przedstawiciele do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, spotkali się w Starostwie staszowskim z wicewojewodą świętokrzyskim Bartłomiejem Dorywalskim i wicestarostą staszowskim Leszkiem Guzalem. Tematem spotkania było omówienie przebiegu tegorocznej pracy komisji gminnych szacujących straty w rolnictwie spowodowane, m.in.: gradobiciem, deszczami nawalnymi, huraganem oraz suszą.

    Konsultacje miały na celu ukazanie problemów i przeszkód uniemożliwiający sprawne przeprowadzenie szacunków, i jak stwierdził wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, przekazanie wniosków ze spotkania, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.
    Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę, m.in. na niemożność przeprowadzenia szybkich szacunków powstałych strat, z powodu konieczności powoływania do składu każdej komisji po jednym przedstawicielu, między innymi z ARiMR, ODR i Izby Rolniczej, co powoduje, że takich komisji na terenie całego powiatu można stworzyć zaledwie kilkanaście, niewspółmiernie mniej do liczby sporządzanych szacunków. W tym roku, tylko w gminie Łubnice sporządzono 450 protokołów, a w gminie Szydłów 708. Poza tym szacunki spisywane na polach muszą być przepisywane na komputerze i tak sporządzane protokoły dopiero podpisane przez rolnika, co przedłuża całą pracę. Zwracano również uwagę na niesprawiedliwe zasady szacowania strat u rolników posiadających inwentarz żywy. W końcowej części spotkania postulowano, m.in. utworzenie powszechnego sytemu obowiązkowego ubezpieczenia produkcji przez rolników, co powinno obniżyć wysokie obecnie stawki ubezpieczeń oraz gwarantować satysfakcjonujące rekompensaty utraconej w wyniku klęsk żywiołowych części produkcji, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech