Czeki na remonty dróg

Utworzono: środa, 18 wrzesień 2019

phoca thumb l 14W dniu 18 września br., w Starostwie staszowskim, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi oraz burmistrzom i wójtom z terenu powiatu staszowskiego, wręczyła symboliczne czeki z kwotami dofinansowania remontów oraz przebudów dróg powiatowych. Jedno dofinansowane zadanie dotyczyło budowy mostu  przez rzekę Radnia, w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki – Solec Stary w gminie Szydłów. Trzy zadania zostaną zrealizowane, jeszcze w tym roku, termin ich zakończenia to 20 listopad br., natomiast wykonanie ostatniej z planowanych inwestycji powinno się zakończyć do 30 września 2020 roku.


    Całkowita długość odcinków planowanych do remontu to 12 807 m. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania na remont i przebudowy dróg oraz budowy 1 mostu, wynosi 4 mln 485 tys. 050 zł i pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ta stanowi 50% planowanych kosztów, druga połowa środków pochodzić będzie z budżetu powiatu staszowskiego oraz samorządów, na terenie których położone są odcinki planowane do remontu, tj. miasta i gminy Połaniec, miasta i gminy Oleśnica, miasta i gminy Szydłów oraz gmin: Bogoria i Rytwiany.
                                  

 Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech