Wyremontowano kolejne odcinki dróg powiatowych

Utworzono: czwartek, 08, sierpień 2019

phoca thumb l 4W dniu 7 sierpnia br., dokonano odbioru 3 odcinków dróg powiatowych, wyremontowanych z 80% udziałem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
    Pierwszy odbiór dotyczył przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca, o długości 1 032 m. Koszt inwestycji: 507 tys. 752 zł, wysokość dotacji: 406 tys. 202 zł – 80 %, udział powiatu: 50 tys. 775 zł  – 10 %, udział gminy Rytwiany: 50 tys. 775 zł – 10%.
    Drugiego odbioru dokonano w Woli Wiśniowskiej na odcinku o długości 1 100 m drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice. Koszt inwestycji: 359 tys. 124 zł, wysokość dotacji: 287 tys. 299 zł  – 80 %, udział powiatu: 35 tys. 913 zł – 10 %, udział gminy Staszów: 35 tys. 912  – 10%.
    Trzecia inwestycja dotyczyła remontu odcinka o długości 1 400 m, drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Kolonia Pęcławska. Koszt inwestycji to 204 tys. 896 zł. Wysokość dotacji: 163 tys. 917 – 80 %, udział powiatu: 20 tys. 490 zł – 10 %, udział gminy Bogoria: 20 tys. 489 zł – 10%.
    Zakres prac wszystkich ww. 3 zadań dotyczył: wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i poboczy gruntowych. W zadaniu pierwszym, dodatkowo wykonano warstwy konstrukcyjne drogi, natomiast w zadaniu drugim renowację odwodnienia, tj. przepustów pod drogą i zjazdami.
    Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. Łączna długość wyremontowanych 3 odcinków to: 3 532 m. Wartość inwestycji ogółem wyniosła 1 mln 071 tys. 772 zł, w tym: środki dotacji  MSWiA – 857 tys. 418 zł, udział własny powiatu staszowskiego – 107 tys. 178 zł, a łączny udział gmin: Staszów, Bogoria, Rytwiany wyniósł 107 176 zł.
     Aktualnie w realizacji są odbudowy nawierzchni 2 odcinków dróg powiatowych, realizowane ze środków ,,Funduszu Dróg Samorządowych”. Zadania dotyczą remontu odcinka o długości 995 m w Jurkowicach oraz remontu odcinka o długości 484 m w Wiśniowej Poduchownej. Wartość tych inwestycji to 1 mln 556 tys. 977 zł, a termin zakończenia prac, upływa z dniem 30 września br.   

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Mariusz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech