OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM

Utworzono: środa, 07, sierpień 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 84
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(55), jędrzejowski(53), kazimierski(56), Kielce(53), kielecki(53), opatowski(52), ostrowiecki(52), pińczowski(56), sandomierski(55), starachowicki(54), staszowski(55)
Ważność od godz. 12:00 dnia 07.08.2019 do godz. 19:00 dnia 07.08.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (11 powiatów) od 12:00/07.08
do 19:00/07.08.2019 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech