Kolejne pieniądze na remont dróg

Utworzono: poniedziałek, 05, sierpień 2019

Kolejne pieniądze na remont drógWe czwartek 1 sierpnia br. oprócz podpisania promes na remont dróg uszkodzonych w trzeciej dekadzie maja w wyniku deszczy nawalnych, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, podpisano dwie umowy, w sprawie odbudowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

W imieniu władz województwa, umowy podpisał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, a powiatu staszowskiego: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. Dofinansowanie uzyskano na następujące zadania:
1.    przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice o długości 484 m. Całkowita wartość tego zadania opiewa na 391 tys. 939 zł, dofinansowanie przekazane przez wojewodę to 195 tys. 969 zł, natomiast powiat staszowski, będący beneficjentem zadania, przekaże w ramach współfinansowania kwotę 195 tys. 970 zł.
1.    przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria-Klimontów w miejscowości Jurkowice, o długości 995 m. Całkowita wartość zadania opiewa na 1 mln 156 tys. zł, dofinansowanie przekazane przez wojewodę to 578 tys. zł, natomiast powiat staszowski, jako beneficjent zadania, przekaże w ramach współfinansowania kwotę 578 tys. zł.

Długość obydwu odcinków przewidzianych do odbudowy, wyniesie 1 479 m. Łączna wartość inwestycji to: 1 mln 547 tys. 939 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 773 tys. 969 zł, tj. 50%. Drugą połowę kosztów pokryje powiat staszowski. Zakończenie prac przewidziane jest na 31 grudnia br.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski

Kolejne pieniądze na remont dróg

W dniu 1 sierpnia br., podczas podpisywania umów, na dofinansowanie dwóch odcinków dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych, od lewej: wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech