Promesy dla powiatu staszowskiego

Utworzono: poniedziałek, 05, sierpień 2019

phoca thumb l 4We czwartek 1 sierpnia br., w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski, wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

    Wśród 21 samorządów, które otrzymały rządowe wsparcie, znalazły się, m.in. powiat staszowski, reprezentowany przez: starostę staszowskiego Józefa Żółciaka oraz  wicestarostę Leszka Guzala. Z puli wsparcia na województwo, o łącznej wysokości ponad 15 mln 600 tys. zł, powiat staszowski otrzymał dotację w kwocie 1 mln 122 tys. zł. Łączna długość odbudowanych odcinków dróg powiatowych, uszkodzonych w wyniku deszczy nawalnych w końcu maja br., wyniesie 3 099 m.
W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujące zadania:
1.    Remont odcinka drogi nr 0825T Łubnice-Słupiec, o długości 200 m,
2.    Remont odcinka drogi nr 0825T Sielec-Koniemłoty-Niziny, o długości 820 m,
3.    Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów-Pieczonogi, o długości 1 079 m,
4.    Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok-Grabki Duże, o długości 1000 m.
    Łączna długość odbudowanych odcinków dróg powiatowych, uszkodzonych w wyniku deszczy nawalnych w końcu maja br., wyniesie 3 099 m.

Oprócz tego, w tym samym dniu, promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, odebrali także: burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda – promesa w kwocie 808 tys. zł, na remont 3 odcinków, o łącznej długości 1 435 m i przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej Bydłowa-Sydzyna oraz wójt gminy Łubnice Anna Grajko – promesa w kwocie 329 tys. zł, na remont 3 odcinków, o łącznej długości 1 713 m.


Tekst: Michał Skrętek
Foto: Lucjan Piotrowski

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech