Oferta realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 02, sierpień 2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 688)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.07.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział formacji tanecznych „KLEKS” w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”.


Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.
Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:
1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj.:  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,  
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00,
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r.
 Uwagi złożone po dniu 08 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie o zgłaszaniu uwag

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech