OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE

Utworzono: środa, 31, lipiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 82
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(53), kazimierski(54), pińczowski(54), sandomierski(53), staszowski(53)
Ważność od godz. 14:10 dnia 31.07.2019 do godz. 22:30 dnia 31.07.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (5 powiatow) od 14:10/31.07 do
22:30/31.07.2019 deszcz do 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski,
pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech