OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/BURZE Z GRADEM

Utworzono: niedziela, 28 lipiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 79
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(50), jędrzejowski(50), kazimierski(51), Kielce(50), kielecki(50), konecki(48), opatowski(49), ostrowiecki(49), pińczowski(51), sandomierski(50), skarżyski(49), starachowicki(51), staszowski(50), włoszczowski(48)
Ważność od godz. 13:00 dnia 28.07.2019 do godz. 24:00 dnia 28.07.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie możliwe do 60 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:00/28.07 do 24:00/28.07.2019 deszcz lokalnie 60 mm, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów:wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(49), jędrzejowski(49), kazimierski(50), Kielce(49),kielecki(49), konecki(47), opatowski(48), ostrowiecki(48), pińczowski(50), sandomierski(49), skarżyski(48), starachowicki(50), staszowski(49), włoszczowski(47)
Ważność od godz. 11:00 dnia 28.07.2019 do godz. 20:00 dnia 29.07.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/28.07 do 20:00/29.07.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 17-19 st. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Monika Kaseja
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech