OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/BURZE Z GRADEM

Utworzono: sobota, 27 lipiec 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 77
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(49), jędrzejowski(49), kazimierski(50), Kielce(49), kielecki(49), konecki(47),opatowski(48), ostrowiecki(48), pińczowski(50), sandomierski(49), skarżyski(48),starachowicki(50), staszowski(49), włoszczowski(47)
Ważność od godz. 11:00 dnia 28.07.2019 do godz. 20:00 dnia 29.07.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 11:00/28.07 do 20:00/29.07.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 17-19 st. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(48), jędrzejowski(48), kazimierski(49), Kielce(48), kielecki(48), konecki(46),opatowski(47), ostrowiecki(47), pińczowski(49), sandomierski(48), skarżyski(47), starachowicki(49), staszowski(48), włoszczowski(46)
Ważność od godz. 07:00 dnia 27.07.2019 do godz. 21:00 dnia 27.07.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 07:00/27.07 do 21:00/27.07.2019 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech