OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ

Utworzono: wtorek, 25, czerwiec 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar wojewodztwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 11:30 dnia 25.06.2019 do godz. 19:00 dnia 26.06.2019
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 28°C do 31°C, jutro od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Krzysztof Jania
Godzina i data wydania godz. 11:24 dnia 25.06.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie/staszowski od 11:30/25.06 do
19:00/26.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 20 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech