Ukraińsko-mołdawska delegacja z wizytą u starosty staszowskiego

Utworzono: wtorek, 25, czerwiec 2019

phoca thumb l 1W piątek, 21 czerwca br., czterech samorządowców Ukrainy i Republiki Mołdawii, po drodze do Morawicy, złożyło krótką wizytę staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi. W skład delegacji wchodzili: Aleksij Gavriłov – przewodniczący Winnickiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Ukraina–Polska–Niemcy” na Ukrainie oraz Ion Kukolescu – starosta powiatu Soldanesti w środkowo–wschodniej Mołdawii oraz radni powiatu: Rusłan Fraza i Andrej Czemortan.

    Rozmawiano o sytuacji na Ukrainie, po ostatnich wyborach prezydenckich, a także na temat zmian, jakie zaszły w Republice Mołdawii, po wyborach parlamentarnych w lutym br.   
    Gości interesowała głównie sytuacja ekonomiczno-społeczna w naszym kraju, po wprowadzeniu programów socjalnych, po wyborach w 2015 roku. Z zainteresowaniem wysłuchali także informacji dotyczących projektu z programu ,,Niepodległa”, oficjalnie rozpoczętego w Zespole Szkół w Staszowie, w dniu 17 czerwca br. Projekt pt. ,,Zasłużeni dla Polski”, napisany w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim, ma za zadanie przedstawienie dorobku 14 osób, w tym 4 związanych z ziemią staszowską i 10 pochodzących z Podola, obecnie obwód winnicki, zasłużonych w wywalczenie niepodległości przez Polskę, a także w jej utrzymaniu, poprzez tworzenie silnych podstaw ekonomicznych, naukowych i kulturowych odrodzonej Ojczyzny.
Projekt, znalazł się w gronie zaledwie 6,7% aplikowanych wniosków i otrzymał dofinansowanie. W tym roku złożono w sumie 2079 propozycji projektowych z całego kraju, z czego dofinansowano 140.
    Po ponad godzinnej rozmowie w Starostwie staszowskim, goście odjechali do Morawicy, gdzie przebywali na oficjalne zaproszenie, w związku z otrzymaniem przez miasto i gminę Morawica ,,Flagi Honorowej Europy”, będącej prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech